Affiliate Opći uvjeti

Affiliate partner Ugovor

Ugovorne strane: Ovaj ugovor sklapa se između turističke agencije Adriagate d.o.o. sa sjedištem na adresi Velebitska 71, 21 000 Split (u daljnjem tekstu Adriagate) i privatne ili pravne osobe koja se, ispunjenjem affiliate pristupnice, registrirala kao Adriagate affiliate partner (u daljnjem tekstu Affiliate partner).

Članak 1. Adriagate omogućuje affiliate partneru pravo na oglašavanje turističkih proizvoda i usluga iz ponude Adriagate-a na način kako je to definirano ovim Ugovorom.

Članak 2. Adriagate je dužan ažurirati svoju bazu podataka te omogućiti Affiliate Partneru pristup svim potrebnim informacijama i alatima kako bi affiliate program funkcionirao na predviđen način.

Članak 3. Ukoliko Affiliate partner posjeduje više web stranica na koje namjerava postaviti Adriagate textualne linkove ili bannere, Adriagate mu omogućuje korištenje istih affiliate linkova na svim stranicama. U tom je slučaju affiliate partner dužan naznačiti u affiliate pristupnici one stranice koje dodatno posjeduje ili naknadno o njima obavijestiti Adriagate.

Članak 4. Za svaku rezervaciju koju ostvari posjetitelj preusmjeren sa stranica Affiliate partnera, Adriagate Affiliate partneru odobrava proviziju prema realiziranom prometu. Postotak provizije određuje se prema ostvarenom prometu u jednoj obračunskoj godini sukladno dole prikazanoj tablici. Obračunska godina traje 12 mjeseci (12 obračunskih razdoblja) a počinje prvim datumom onog mjeseca u kojem je Affiliate partner ispunio pristupnicu.

Članak 5. Omjer ostvarenog prometa i postotka affiliate provizije:

Promet u Eur (godišnje)Provizija (%)
do 5 0005
5 000 - 10 0006
10 001 - 20 0007
20 001 - 30 0008
30 001 - 50 0009
više od 50 001po dogovoru

U proviziju koja se obračunava Affiliate partneru nije uključen iznos boravišne pristojbe te eventualnih dodatnih usluga.

Ukoliko se ostvari promet veći od 5000€ , a manje od 75% prometa je realizirano u privatnom smještaju, maksimalna provizija za usluge može iznositi 6%.

Prodaja brodskih karata nije uključena u ovaj Affiliate program te od iste nije moguće ostvariti affiliate proviziju.

Članak 6. Adriagate se obvezuje Affiliate partneru omogućiti  pristup osobnom Affiliate računu gdje Affiliate partner može provjeriti broj proslijeđenih gostiju, broj rezervacija te iznos provizije. Na temelju tog obračuna isplaćuje se Affiliate provizija. U slučaju storna, Adriagate neće isplatiti proviziju.

Članak 7. Dužnost Adriagate-a je generiranje mjesečnog obračuna Affiliate provizije najkasnije do 10. u sljedećem mjesecu.

Članak 8. Minimalni iznos na koji Affiliate partner može ispostaviti fakturu iznosi 150 Eura.  Ukoliko affiliate partner podnese zahtjev za isplatom fakture čiji iznos ne doseže 150 eura, ista će biti isplaćena ali u tom slučaju, bankovne troškove slanja novca snosi primatelj.

Članak 9. Ukoliko je Affiliate partner pravna osoba, dužan je, prilikom zahtjeva za isplatom, ispostaviti Adriagate-u fakturu sa zatraženim iznosom. Ukoliko je affiliate partner fizička osoba iz Hrvatske potrebno je sklopiti ugovor o djelu. U tom slučaju ostvarena provizija predstavlja bruto iznos zarade affiliate partnera te će partneru, nakon što budu podmirene sve pripadajuće obveze državi, biti isplaćen neto iznos zarade. Ukoliko je partner fizička osoba iz inozemstva, preuzima na sebe obvezu da, nakon isplate provizije, sam plaća pripadajuće poreze državi. Adriagate ne snosi odgovornost za eventualno neplaćanje poreza državi od strane affiliate partnera.

Članak 10. Po svakoj pristigloj fakturi, Adriagate je dužan izvršiti uplatu provizije Affiliate partneru u roku od 30 dana od primitka fakture. Povećanje postotka provizije i/ili stornirane rezrvacije mogu dovesti do promjene iznosa provizije. U tom će slučaju provizija biti obračunata retroaktivno zajedno sa provizijom za iduće obračunsko razdoblje.

Članak 11. Ukoliko faktura koju ispostavi affiliate partner premašuje 150 eura, troškove bankovnih transfera hrvatskih banaka snosi Adriagate, ostale troškove transfera snosi affiliate partner. Ukoliko affiliate partner ispostavi fakturu na iznos manji od 150 eura, bankovne troškove slanja novca snosi primatelj. PDV je uključen u iznos provizije.

Članak 12. Profesionalni korisnički servis Adriagate-a preuzima potpunu brigu o klijentu te je odgovoran za primitak upita, proces i naplatu rezervacija, slanje vouchera, otkaze rezervacija te rješavanje eventualnih reklamacija.

Članak 13. Adriagate omogućuje Affiliate partneru pristup osobnom online Affiliate računu u kojem Affiliate partner ima uvid u sljedeće:

  • a) generator affiliate linkova
  • b) statistiku preusmjerenih posjetitelja, broja upita, uplaćenih i storniranih rezervacija
  • c) najnovije bannere
  • d) upute za instaliranje
  • e) obračun za svako obračunsko razdoblje sa ostvarenom provizijom

Statistički podaci su, unutar tekućeg mjeseca, podložni promjenama. Obveza Adriagate-a je generiranje mjesečnog obračuna provizije (Članak 7.) nakon čega su vidljivi konačni podaci.

Članak 14.Informacije na Adriagate.com Internet stranicama smatraju se ispravnima u trenutku njihova unošenja. Svi su podaci predmet redovnog pregledavanja, te će sve eventualno netočne informacije biti uklonjene. Adriagate zadržava pravo da, na osnovi vlastite procjene i bez prethodne najave, promijeni podatke u opisima i cijenama pojedinih smještajnih jedinica i usluga koje nudi na svojim Internet stranicama.

Članak 15. Podaci koje Affiliate partner objavljuje na svojim stranicama, a vezani su uz ponudu Adriagate-a, moraju odgovarati onima na Adriagate.com stranicama. Ukoliko Adriagate,  pregledom partnerove stranice, utvrdi podatke koji su u suprotnosti ovom članku Ugovora, isti je dužan izvršiti promjene u roku od 48 sati po primitku obavijesti ili Adriagate zadržava pravo da partneru uskrati pravo sudjelovanja u Affiliate programu.

Članak 16. Ispunjena affiliate pristupnica istovjetna je potpisanom ugovoru. Ugovor se zaključuje na vrijeme od godinu dana od trenutka popunjavanja affiliate pristupnice od strane partnera. Ugovor, bez prethodnih objašnjena, može raskinuti bilo koja od uključenih strana s otkaznim rokom od mjesec dana pod uvjetom da su podmirene sve obveze nastale za vrijeme trajanja Ugovora. Ukoliko se suradnja pismeno ne otkaže u roku mjesec dana prije isteka Ugovora, isti se automatski produžuje za narednih godinu dana.

Članak 17. Ukoliko Adriagate ustvrdi da Affiliate Partner narušava njegov ugled, Adriagate zadržava pravo jednostranog otkaza ovog Ugovora bez prava Affiliate partnera na otkazni rok. Narušavanjem ugleda smatra se masovno slanje e-mailova u ime Adriagate-a (tzv. spam metode“ oglašavanja), objavljivanje sadržaja suprotnog načelima poslovanja Adriagate-a i sl. što za Affiliate Partnera predstavlja osnovu za materijalnu odgovornost te isti gubi pravo na isplatu svake provizije.

Članak 18. Adriagate zadržava sva prava vezana uz zaštićeno ime tvrtke, oznake tvrtke, logotip, slogan, tekstove, programe, grafička rješenja te sva ostala Adriagate intelektualna prava. Zabranjuje se preinaka logotipa, headera ili bannera od strane Affiliate Partnera.
Ukoliko Affiliate Partner želi koristiti Adriagate oglas u drugačijem formatu od ponuđenog, obvezan je upoznati Adriagate sa svojim prijedlogom te zatražiti dopuštenje za objavu istog. Dozvoljena je uporaba tekstova Adriagate-a uz poštivanje autorskih prava (navođenje izvora i linka). Slikovne materijale Adriagate-a moguće je koristiti samo uz pismeno odobrenje. Zabranjuje se svako neovlašteno korištenje slikovnih ili pisanih materijala te isto podliježe  materijalnom odgovornošću Affiliate Partnera prema vlasniku tih materijala, a Adriagate zadržava pravo jednostranog otkaza ovog ugovora bez prava Affiliate Partnera na otkazni rok.

Članak 19. Ulazak u affiliate program je omogućen svim Internet stranicama čiji je sadržaj sukladan standardima poslovanja Adriaate-a te koji u sebi ne uključuju slijedeće sadržaje: nasilje, bilo koji oblik diskriminacije, ilegalne aktivnosti, erotiku, pornografiju i sl. Adriagate zadržava pravo da, kako novom tako i postojećem Affiliate Partneru, uskrati pravo sudjelovanja u affiliate programu. Vlasnik odbijenih web stranica može, nakon sadržajne promjene svoje internet stranice,  ponoviti zahtjev za uključenjem u Adriagate Affiliate program ili može predložiti drugu internet stranicu u osobnom vlasništvu koja sadržajem odgovara standardima Adriagate-a.

Članak 20. Adriagate zadržava pravo na mijenjanje, sukladno svojim potrebama, bilo kojeg  članka ovih Općih Uvjeta bez prethodne pismene ili usmene obavijesti. Nove promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Adriagate stranici, a saznanje o izvršenim promjenama Affiliate Partner može dobiti redovitim pregledavanjem Adriagate stranica. Affiliate Partner ne može utjecati na izvršene promjene te, ukoliko u roku od 15 dana nakon objave izvršenih promjena, Affiliate Partner ne pošalje pismenu obavijest o raskidu ugovora smatrat će se da se Affiliate Partner složio sa svim izvršenim promjenama.

Članak 21. Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume rješavati međusobnim dogovorom. Ukoliko sporazumno rješenje ne bi bilo moguće za daljnje rješavanje nesporazuma nadležan je Trgovački sud u Splitu.

U Splitu, 01. ožujka 2010.

Postanite Adriagate affiliate partner!
Prijavite se još danas!
Ukoliko imate pitanja ili želite više informacija o Adriagate affiliate programu stojimo Vam na raspolaganju na e-mail adresi: affiliate@adriagate.com

Najbolje što Hrvatska nudi naći ćete u svom inboxu!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Secure payment HTZ

eu logo
Hamag Bicro logo

All rights reserved © 2023