Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek - Autóbérlés

Általános Szerződési Feltételek


ADRIAGATE D.O.O.

- magánszálláshelyek, falusi turizmus, szállodák,villák, világítótornyok -

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) a Adriagate d.o.o. (székhelye: Horvátország, HR-21000 Split, Velebitska 71; nyilvántartási száma: HR-AB-22-060229413; nyilvántartást vezető hatóság: Republika Hrvatska Trgovacki Sud u Splitu; a továbbiakban: az Iroda) és a horvátországi szálláshely-foglalás közvetítési szolgáltatást (a továbbiakban: a Szolgáltatás) igénybevevő(k) (a továbbiakban: az Utas) között létrejött egyedi szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés megkötésével az Utas a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, így a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az Iroda és az Utas közötti jogviszony elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés megkötésének minősül a szálláshely-foglalás interneten keresztül (online) történő véglegesítése. A jelen ÁSZF-ben foglalt összes rendelkezés kötelező mind az Irodára, mind az Utasra nézve, kivéve annyiban, amennyiben a szerződő felek valamely kérdésben, illetve kérdésekben eltérően állapodnak meg. A jelen Általános Szerződési Feltételek csak azon szolgáltatásokra vonatkoznak, melyek esetében az Utas a horvátországi szálláshelyet interneten keresztül (online) foglalja le a www.adriagate.com weboldalon vagy más, közvetlenül az Adriagate-hez kapcsolódó aloldalon, és a szállásdíjat ezt követően egyenlíti ki banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel. Bármely kétség esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2. Az ajánlat tartalma

Az Iroda az utas számára kizárólag szálláshely-foglalás közvetítési szolgáltatást (a jelen ÁSZF-ben: a Szolgáltatás) nyújt, melynek keretében az Iroda felelős azért, hogy a közvetítésével lefoglalt szálláshelyet – a Szerződésben, illetve a foglalás megtörténtét, valamint a szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) megfizetését igazoló részvételi jegyen (a továbbiakban: a Voucher), valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint – a horvátországi szálláshely-szolgáltató az Utas számára biztosítja. Az Iroda – hacsak a szálláshely leírás valamely szolgáltatás vonatkozásában kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az Utas lefoglalt szálláshelyre történő eljutásáért, a szálláshelyen történő étkezésért, idegenvezetésért, szórakoztató, sport, illetve kulturális programok szervezéséért, egyéb turisztikai szolgáltatás nyújtásáért, továbbá a szálláshelyről történő hazajutásáért nem felelős, ezen tevékenységek vonatkozásában az Utas részére szolgáltatást nem ajánl, nem vállal és nem nyújt.

3. Tájékoztatás a foglalás előtt

A szálláshelyekre vonatkozó foglalási ajánlatok lekérdezése és a szálláshelyek lefoglalása (1) interneten keresztül (online), illetve (2) a horvátországi szerződéses partnerek irodáiban történik. A foglalás véglegesítése előtt az Iroda

a.   elérhetővé teszi az Utas számára a kiválasztott szálláshely díjkalkulációját és részletes leírását, mely leírás tartalmazza a lefoglalni kívánt szálláshellyel és annak igénybevételével kapcsolatos összes releváns információt (kivéve bizonyos köztudomású információkat),
b.   az Utas számára átadja vagy elérhetővé teszi a jelen Általános Szerződési Feltételeket és felhívja figyelmét arra, hogy az Általános Szerződési Feltételek a megkötésre kerülő Szerződés részét fogják képezni,
c.   felajánlja az Utas részére utasbiztosítás és a storno biztosítás megkötésének lehetőségét.

Az a. b. és c. pontokban foglalt tájékoztatás megtörténhet (1) interneten keresztül (online), illetve (2) elektronikus levél vagy az információkat tartalmazó weboldalra mutató link megküldésével vagy hozzáférhetővé tételével egyaránt. Az a., b. és c. pontokban foglalt tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét, a megküldött, átadott, illetve hozzáférhetővé tett iratok és tájékoztatók áttanulmányozását az Utas a Szerződés megkötésével elismeri.Foglaláskor az Utas köteles megadni a szükséges összes személyes adatot (személyes adatok védelmével kapcsolatban lásd: 17. pont). Az Utas tudomásul veszi, hogy neve, lakcíme és a vele utazók neve feltüntetésre kerül a Voucher-en, mely átadásra kerül a szálláshely-szolgáltató részére is. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mind az Iroda, mind a szálláshely-szolgáltató köteles a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezelni.

4. Szállásdíj megfizetése

Az Utasnak – a jelen ÁSZF-ben feltűntetett, illetve a választott szálláshely-szolgáltató által meghatározott keretek között – lehetősége van kiválasztani a szállásdíj megfizetésének ütemezését. A szálláshely foglalásakor az Utas köteles befizetni – az előre meghatározott keretektől, illetve fizetés módtól függő – szállásdíj-előleget, a fennmaradó szállásdíj részt pedig legkésőbb a szálláshely szolgáltatás igénybevétele előtt 30 nappal köteles megfizetni, kivéve, ha az írásos szálláshely-visszaigazolásban másként szerepel (pl. a fennmaradó résznek érkezéskor a szálláshelyen vagy partner irodában történő kifizetése). A szálláshely-szolgáltató megtagadhatja a szállás Utas részére történő rendelkezésre bocsátását, amennyiben a fennmaradó szállásdíj részt az Utas a szálláshelyen, illetve a partner irodában érkezéskor nem fizeti meg hiánytalanul (ebben az esetben az Utas kártérítési, kártalanítási igénnyel nem élhet).

A foglalás megtörténtéről, valamint a szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) hiánytalan megfizetéséről az Iroda igazolást ad át, küld meg vagy tesz hozzáférhetővé részvételi jegy (a jelen ÁSZF-ben: Voucher) formájában, amelyet az Utas köteles a szálláshelyre érkezésekor a szálláshely-szolgáltató képviselőjének (pl. recepciós vagy maga a szálláshely tulajdonosa) átadni.Amennyiben az Utas nem fizeti be hiánytalanul a szállásdíj-előleget vagy a fennmaradó szállásdíj részt a megadott határidőig, az Iroda fenntartja a foglalás törlésének jogát az Utas előzetes vagy egyidejű értesítése mellett.Lehetséges fizetési módok:

a.    Online bankkártyás fizetés: Az interneten keresztül történő foglalás során lehetséges.Online bankkártyás fizetés esetén az euróban megadott összeget a tranzakció napján a horvát nemzeti bank érvényes deviza árfolyamának megfelelően kunára váltjuk. A bankkártyához tartozó bankszámla kivonatán a terhelés az adott ország hivatalos valutájában jelenik meg (jelen esetben forintban) a konvertálás eredményeként csekély eltérés adódhat a honlapunkon megadott árhoz képest.

A fizetés során felmerülő valuta-, illetve devizakonverzió esetén alkalmazandó banki árfolyamok banktól függően és időben eltérőek lehetnek!  Az alkalmazandó árfolyam a fizetés pénznemétől, illetve módjától függően is változhat! A szálláshelyen nincs lehetőség magyar forintban történő fizetésre. Az alkalmazandó banki árfolyamokon végzett konverziók eredményeként csekély eltérések adódhatnak a díjkalkulációban megadott árakhoz képest. Az Iroda az árfolyamveszteségből adódó bármiféle kárral kapcsolatban kifejezetten kizárja felelősségét.

Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy a banki átutalással történő fizetés a lefoglalt szálláshely igénybevételének kezdőnapját megelőző ésszerű intervallumon – jellemzően 4 munkanapon – belül nem lehetséges. Ilyen esetben a szállásdíjat az Utas köteles ésszerű időn belül más fizetési mód igénybevételével kiegyenlíteni, ellenkező esetben az Iroda fenntartja a foglalás törlésének jogát.Egy adott pénznemben megjelölt összeg hiánytalan megfizetésének kizárólag az adott pénznemben megjelölt összeg kedvezményezetti bankszámlán történő hiánytalan jóváírása minősül, bármiféle levonástól (különösen banki költségtől, árfolyamveszteségtől) mentesen. Kérjük, ezt a körülményt a fizetés során vegye figyelembe.

Fizetés során felmerülő valuta-, illetve devizakonverzió esetén alkalmazandó banki árfolyamok banktól függően és időben eltérőek lehetnek!  Az alkalmazandó árfolyam a fizetés pénznemétől, illetve módjától függően is változhat! A szálláshelyen nincs lehetőség magyar forintban történő fizetésre. Az alkalmazandó banki árfolyamokon végzett konverziók eredményeként csekély eltérések adódhatnak a díjkalkulációban megadott árakhoz képest. Az Iroda az árfolyamveszteségből adódó bármiféle kárral kapcsolatban kifejezetten kizárja felelősségét.Többlet fizetés esetén a visszatérítés/visszautalás a beérkezett összeg könyvelés szerinti napi euró középárfolyamán történik.

5.Üdülőhelyi illeték

A Horvát Köztársaságban fizetendő üdülőhelyi illetékekről rendelkező törvény értelmében, az Utas a szállásdíj megfizetésével egyidejűleg köteles fizetni üdülőhelyi illetéket is. Az üdülőhelyi illetékekről szóló törvény az üdülőhelyi illeték összegét az alábbiak szerint határozza meg:

-          felnőttek: 3,00 és 10,00 kuna közötti összeg,*
-          12 és 18 év közötti fiatalok: 50%-os engedményben részesülnek,*
-          12 évesnél fiatalabbak: nem kell üdülőhelyi illetéket fizetniük.

* naponta

A meghatározott foglalásra vonatkozó üdülőhelyi illeték végösszege a horvátországi célállomástól, az utazás időpontjától, illetve az Utasok számától és korától függ, amelynek befizetése a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a szálláshely-szolgáltatás végösszegének kifizetésével egyidejűleg történik. A jellemzően euróban megadott szállásdíjban, illetve a díjkalkulációban feltüntetésre kerül az üdülőhelyi illeték mértéke is. 

6. A szállásdíj, kötelező felár, kiegészítő és különleges szolgáltatások, akciók

A szállásdíj a szálláshely leírásban szereplő alapszolgáltatásokra vonatkozik. A villamosenergia, a víz, a csatorna és a gáz használata során felmerülő költségeket a szállás ára tartalmazza, csakúgy, mint az ágynemű használatot és a leírásban – nem felárasként, illetve nem kiegészítő vagy különleges szolgáltatásként – feltűntetett szolgáltatások árait.

Kötelező felár: Az Iroda által közvetített szálláshelyek egy részénél az Utas az alapszolgáltatások ára mellett – vagyis a szállásdíj felett – köteles megfizetni az alábbi kiegészítő szolgáltatások egy részét vagy mindegyikét: távozás utáni takarítás, háziállat szálláshelyen tartózkodása, klímahasználat, biztosítás, egyszeri bejelentkezési díj és ökológiai adó. A kötelezően fizetendő felár összege a Voucher-en szerepel.

Kiegészítő vagy különleges szolgáltatások díja: Kiegészítő vagy különleges szolgáltatásoknak azok a szolgáltatások minősülnek, amelyeket a szálláshely alapára nem tartalmaz. Ezen szolgáltatások a szálláshely leírásában vagy az árjegyzékben a „megegyezés alapján” pont alatt szerepelnek, vagy olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeket előzetes jelzés és külön fizetés alapján lehet igénybe venni (pl. háziállat, klíma). Ezen szolgáltatások ellenértékét az Utas a helyszínen fizeti készpénzben a szolgáltatónak. A kiegészítő és különleges szolgáltatásokat a szálláshely foglalása alkalmával kell igényelni. A szolgáltatások árai euróban vannak feltüntetve, a helyszínen euróban kell teljesíteni a fizetést.

Akciók, kedvezmények. Az akciók és a kedvezmények nem összevonhatóak, egy foglalás során csak egy kedvezmény használható fel. Az Iroda bármely akció vagy kedvezmény esetén ettől eltérően rendelkezhet.

7. Árváltoztatás

Az Iroda az árváltoztatás jogát fenntartja.

A helyesírási hibákért, az időközben aktualitásukat vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért az Iroda felelősséget nem vállal, így ezek helyesbítése nem minősül árváltoztatásnak. Kizárólag a már visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.

Azoknak az Utasoknak, akik az adott foglalás során már kifizették a szállásdíj-előleg összegét, az Iroda garantálja a díjkalkulációban feltüntetett árat.

Amennyiben az árváltozásra az előleg kifizetése előtt kerül sor, az Iroda köteles az árváltozásról értesíteni az Utast. Az Irodának – a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal – joga van az árváltoztatásra abban az esetben, ha a foglalás visszaigazolása után megváltozik a Szerződésben meghatározott pénznem árfolyama vagy olyan, az Iroda számára előre nem látható vagy általa nem befolyásolható okok esetén, amelyek a szolgáltatás árát közvetlenül befolyásolják. Amennyiben a foglalást követően 10%-nál nagyobb áremelésre kerülne sor, az Utasnak joga van a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Utas jogosult a teljes befizetett összeg - 14 napon belüli - visszatérítésére, de kártérítési, kártalanítási igénnyel nem élhet.

Az ajánlatban és a szálláshely-leírásban feltüntetett kiegészítő, illetve különleges szolgáltatások árai tájékoztató jellegűek, a partnereinkkel kötött szerződések alapján lettek meghatározva, ezek nem feltétlenül egyeznek a helyszínen érvényes árakkal, ezért az árak között esetlegesen tapasztalt árkülönbség nem lehet reklamáció tárgya.

Ha a lefoglalt szálláshely szolgáltatásait a Voucher-en feltüntetett személyek számánál többen szeretnék igénybe venni (mely körülmény az Utas részéről a 10.f. pontban foglaltak szerint szerződésszegésnek minősül), a szálláshely-szolgáltatónak jogában áll – illetve adott esetben jogszabályi kötelezettsége – megtagadni a szálláshely-szolgáltatás igénybevételét a Voucher-en nem szereplő személyektől, vagy a helyszínen kifizettetni a szálláshely többletdíját és egyéb költségeit.

8. A szálláshely által kínált szolgáltatások kategorizálása és leírása

Az ajánlatban szereplő szálláshelyek leírása az illetékes horvát hatóság hivatalos kategorizálása, illetve a meghirdetéskor elvégzett helyszíni szemle alapján történik.

A szálláshelyekre a horvátországi jogszabályok irányadóak! A szálláshelyre és a szolgáltatásokra vonatkozó normák közigazgatási egységenként eltérőek lehetnek. A szálláshelyek árszínvonala ugyanazon a kategórián belül is eltérhet az egyes szálláshelyek elhelyezkedése, fekvése, megközelíthetősége, felszereltsége valamint egyéb szempontok függvényében!

A parkolóhely akkor biztosított, ha a szálláshelyenként legalább egy autó számára – a szálláshelyen vagy annak közelében, akár közterületen is, a megközelítés nehézségeitől függetlenül – a parkolás biztosított. A biztosított parkolóhely nem jelenti azt, hogy az őrzött, bekerített vagy fedett helyen van. Annak a szálláshelynek, amely mozgássérültek számára hozzáférhető, de nem teljes mértékben akadálymentes, a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a.  a szálláshely a földszinten található (legfeljebb 2 lépcsőfok a szálláshely bejáratánál),
b.  a szálláshely mérete alkalmas a kerekes székkel való közlekedésre (az ajtók szélessége legalább 75 cm, tágas fürdőszoba, amely nem feltétlenül rendelkezik kapaszkodókkal).  


9. Az Iroda kötelezettségei

Az Iroda a szálláshely-szolgáltatói kínálatában szereplő, az Utas által lefoglalt szálláshely-szolgáltatások – szálláshely-szolgáltató általi, szálláshely-leírással összhangban történő és egyebekben is szerződésszerű – teljesítéséért felelősséggel tartozik, az Utasok jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása mellett, az idegenforgalomban kialakult általános szokásoknak megfelelően. Nincs helye reklamációnak, amennyiben a szálláshely-szolgáltató azért tagadja meg vagy köti többletdíj és kapcsolódó költség kifizetéséhez a szálláshely igénybevételét, vagy a szálláshely minősége azért nem felel meg a szálláshely-leírásban foglaltaknak;

a.   mert a szálláshelyre többen érkeztek, mint amennyi fő számára azt lefoglalták,
b.   mert az Utas előzetes bejelentés nélkül vagy olyan szálláshelyre visz magával háziállatot, amely háziállatot nem fogad, vagy
c.   mert az Utas szerződésszegést követ el. A felsorolt esetekben az Iroda nem köteles elfogadni az Utas kifogásait a lefoglalt szálláshely vagy a szálláshely-szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás minőségére vonatkozóan.

Rendkívüli körülmények (Vis Major) bekövetkezése esetén az Iroda mentesül a jelen pont szerinti felelőssége alól, ilyenkor a 12. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

10. Az Utas kötelezettségei

Az Utas köteles:

a.  érvényes személyazonosító és úti okmányokkal rendelkezni;
b.  tiszteletben tartani Horvátország, illetve az utazás során érintett más országok vám- és devizajogszabályait, egyéb törvényeit és jogszabályait, továbbá előzetesen kellően tájékozódni arról, hogy Horvátországba, illetve az utazás során érintett más országokba való beutazáshoz rendelkeznie kell-e érvényes vízummal. Amennyiben az Utas által elkövetett jogsértő cselekmény vagy mulasztás miatt nem lehet az utazást folytatni, a felmerülő költségeket az Utas viseli;
c. tiszteletben tartani a szálláshelyeken érvényes házirendet, illetve jóhiszeműen együttműködni a szálláshely- és egyéb szolgáltatást nyújtó személyekkel;
d. a célállomásra (a Voucher-en megjelölt szálláshelyre vagy a szálláshelyet üzemeltető horvátországi partner irodához) való megérkezéskor a szálláshely-szolgáltatást nyújtó, illetve a szálláshelyet üzemeltető személynek, vagy más feljogosított személynek átadni a Voucher-t, illetve a Voucher-en feltüntetett esetleges fennmaradó szállásdíj-részt megérkezéskor haladéktalanul megfizetni. Az euróban meghatározott összeg kunában fizetendő, mely a Horvát Nemzeti Bank napi árfolyamán kerül átváltásra.
e. ha az Utas háziállat (kutya, macska stb.) magával vitelét tervezi, köteles az Irodát erről tájékoztatni és megadni a háziállat fajtáját, méretét, és ha egynél többet visz magával, akkor számát is. Ha a háziállat a szálláshelyen megengedett, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy korlátlanul mozoghat az adott szálláshelyen. A legtöbb szálláshelyen a háziállatokat felár megfizetése mellett, illetve kiegészítő vagy különleges szolgáltatásként fogadják, melynek árát a szálláshely-szolgáltató határozza meg. A felár fizetése a szálláshely-szolgáltató számára történik érkezéskor a helyszínen, melynek összegéről az Utast az Iroda előzetesen tájékoztatja; 
f. ha az Utas azt tervezi, hogy több személlyel érkezik a lefoglalt szálláshelyre, mint amennyi fő számára a foglalás megtörtént, illetve amennyit a szálláshely kapacitása megenged,akkor erről minden esetben haladéktalanul, előzetesen értesítenie kell az Irodát, még akkor is, ha a további személy kiskorú. Az Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a szálláshely kategorizálása és engedélyezése Horvátországban megadott kapacitáshoz (igénybevevők maximális létszáma) kötött, mely létszámot az adott szálláshelyen egyidejűleg tartózkodók száma nem haladhat meg (akkor sem, ha a többletlétszámot csupán kiskorúak jelentik). Ebből is következően további személy(ek) tartózkodásának lehetősége kizárólag a szálláshely-szolgáltató jóindulatától függ, arra a szállásadó nem kötelezhető. Az Utas szerződésszegést követ el az előzetes értesítés elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével, továbbá ha a szálláshely-szolgáltató az előzetes értesítésben jelzett további személy(ek) szálláshelyen tartózkodását nem hagyja kifejezetten jóvá. A szálláshely-szolgáltató a további személy(ek) (akár kiskorú személyek) tartózkodását megtagadhatja, de engedélyezés esetén is többletdíj és a kapcsolódó költségek megfizetéséhez kötheti. A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén az Utas viseli a felmerülő díjakat és költségeket, és köteles megtéríteni az általa okozott kárt.
g. az Utas köteles bármilyen károkozás esetén a helyszínen megtéríteni a szálláshely-szolgáltatónak okozott kár teljes értékét;h. az Utas köteles a szálláshelyet távozáskor tisztán, rendezetten átadni a szálláshely-szolgáltatónak, az alap takarításokat elvégezni (mosogatás, felsöprés és a szemetes kiürítése), függetlenül attól, hogy a meghatározott szállásdíj tartalmazza a végső takarítás árát vagy sem (javasoljuk, hogy toalett papírról gondoskodjanak, kivéve szállodai elhelyezés esetén).

11. Az Iroda joga a foglalás módosítására és törlésére

Rendkívüli körülmények (vis major) bekövetkezése esetén (lásd 15. pont), illetve az Iroda számára előre nem látható vagy általa nem befolyásolható egyéb körülmények esetén az Iroda fenntartja a foglalás egyoldalú módosításának, illetve törlésének jogát.

A szálláshelyekre a horvátországi jogszabályok irányadóak! A szálláshelyre és a szolgáltatásokra vonatkozó normák közigazgatási egységenként eltérőek lehetnek. A szálláshelyek árszínvonala ugyanazon a kategórián belül is eltérhet az egyes szálláshelyek elhelyezkedése, fekvése, megközelíthetősége, felszereltsége valamint egyéb szempontok függvényében!

A foglalásban szereplő szálláshely módosítása kizárólag az Utas előzetes értesítése esetén lehetséges, illetve ha az Iroda a foglalással azonos áron, legalább az eredeti szálláshellyel azonos kategóriájú és árszínvonalú szálláshely-szolgáltatást ajánl fel. Amennyiben az alternatív szolgáltatás csak magasabb árszínvonalú szálláshely biztosításával lehetséges (akár azonos, akár magasabb kategóriában), amely több mint 10%-kal meghaladja az eredeti szolgáltatás díját, és azt az Utas elfogadja, úgy az Iroda fenntartja a különbözet leszámlázásának jogát. Abban az esetben, ha az Iroda mégsem tudja biztosítani az alternatív szálláshelyen történő elhelyezést, vagy azt az Utas nem fogadja el, úgy az Iroda fenntartja a jogot, hogy törli a foglalást, amiről a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti az Utast és biztosítja a befizetett összeg 14 napon belül történő teljes visszatérítését.

Az Iroda által a fentiekkel összhangban módosított, illetve törölt foglalással kapcsolatban az Utas kártérítési, kártalanítási követelésre nem jogosult (így az Iroda különösen nem téríti meg az Utas részére a módosított vagy törölt foglalással kapcsolatos új úti okmányok vagy vízumok beszerzésének költségeit). Az Iroda kizárólag a korábban, az Iroda számlájára befizetett összeget köteles visszafizetni.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapján nincs lehetőség megfelelő szálláshely biztosítására, az Iroda igyekszik minden lehetséges információt megadni az Iroda kínálatában nem szereplő alternatív szálláshelyekről, és a teljes befizetett összeget visszatéríteni az Utasnak.

12. Az utas joga a foglalás módosítására és lemondására

Amennyiben az Utas szeretné módosítani vagy lemondani foglalását, ezt kizárólag írásban (e-mailen, faxon vagy postai úton) teheti meg; a módosítás, illetve a lemondás telefonon keresztül nem intézhető.

Módosításnak minősül:

-  a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személyek számának és/vagy nevének,
-  a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele kezdő és/vagy befejező időpontjának, vagy
-  a szálláshelynek, ideértve az eredetileg foglalt szálláshelyen belüli apartmannak vagy szobának a módosítására irányuló igény közlése az Irodával legkésőbb 8 nappal a szálláshely-szolgáltatás igénybevételét megelőzően, amennyiben a módosítás lehetséges.

Amennyiben az Utas az adottszálláshely, vagy az adott szálláshelyen belül az apartman, szoba változtatását kéri, és a módosításnak nincs akadálya, az Iroda 25 euró kezelési díjat számít fel, valamint az esetleges árkülönbözetet az alábbiak szerint:

-  több mint 7 nappal a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapja előtt, amennyiben az új foglalás értéke nagyobb vagy egyenlő az eredeti foglalás összegével, az Iroda csak az   árkülönbözetet számítja fel;
- több mint 30 nappal a szolgáltatás igénybevételének kezdőnapja előtt, amennyiben az új foglalás értéke kevesebb az eredeti foglalás összegénél, az Utas részére az esetleges árkülönbözet visszatérítésre kerül;
-  a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 30. és 8. nap között, amennyiben az új foglalás értéke kevesebb az eredeti foglalás összegénél, az Utas részére az esetleges árkülönbözet nem kerül visszatérítésre, erre vonatkozóan az Utas igényt nem támaszthat.

 Minden egyéb esetben a foglalás első alkalommal történő módosítása – amennyiben az többletköltségek nélkül megoldható – ingyenes, illetve többletköltségek felmerülése esetén kizárólag a többletköltségeket köteles az Utas megfizetni; minden ezt követő módosításért változtatásonként 25 euró kezelési díjat számít fel az Iroda. A foglalás lemondásának minősül, ha a változtatás nem lehetséges vagy a módosítással kapcsolatos többletköltséget vagy díjat az Utas nem fizeti meg, de ennek ellenére az Utas a módosítással kapcsolatos igényét fenntartja.

A foglalás lemondásának minősül

-  a foglalás kifejezett lemondása,
-  a foglalásnak (különösen a szálláshelynek, ideértve a szálláshelyen belüli apartmannak, illetve az igénybevétel kezdő és/vagy befejező időpontjának) a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele megkezdését megelőző 7 napon belüli, illetve az igénybevétel ideje alatti módosítása, ha a módosításhoz az Iroda vagy a szálláshely-szolgáltató, illetve annak üzemeltetője nem járul hozzá, vagy hozzájárulás esetén a módosítás esetén irányadó többletköltséget vagy díjat az Utas nem fizeti meg, és az Utas mindennek ellenére a módosítással kapcsolatos igényét fenntartja, vagy
-az eredetileg foglalt szállás módosítása, ha annak módosítása nem ugyanazon épületben történik, hanem teljesen más szállásra vonatkozik vagy
-  a szálláshely elfoglalásának elmulasztása a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének kezdőnapján, mely esetekben az alábbi lemondási feltételek irányadóak, hacsak az Iroda egyedi esetben diszkrecionális jogkörében méltányosságból kivételt nem tesz. A visszaigazolt foglalások esetén a lemondási díjak meghatározásakor az írásbeli lemondás, illetve módosítási igény kézhezvételének dátumát vesszük alapul, míg a szálláshely elfoglalásának elmulasztása esetén a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének kezdőnapját. Ha az írásbeli lemondás, illetve módosítási igény munkaidőn túl érkezik meg az Irodához, akkor a foglalás lemondását a következő munkanapon érkezettként kell figyelembe venni. A lemondási díj minden esetben az Iroda részére fizetendő 25 euró kezelési díjon felül kerül felszámításra.

Minden foglalás törlése után az Iroda 25 euró kezelési költséget számít fel. Amennyiben a lemondást követően az Utas jogosult részleges visszatérítésre, az Iroda 45 napon belül köteles a részleges visszatérítést rendezni.

Amennyiben az Utas a szolgáltatás megkezdése előtti 7. napot követően kénytelen lemondani a szolgáltatást, az Iroda felajánlja számára, hogy maga helyett más utasokat találjon a megrendelt szolgáltatás igénybevételére (ennek lehetősége a szálláshely-szolgáltatótól is függ). Ebben az esetben az Iroda csak az utascserével járó tényleges költségeket fogja felszámolni. Ettől kezdve a jelen ÁSZF-ben feltüntetett kötelezettségek a szolgáltatás új igénybevevőjére is érvényesek lesznek.

Amennyiben az Utas a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele megkezdésének napján éjfélig nem érkezik meg szálláshelyére (no show), és erről előzőleg nem értesítette az Irodát vagy a szálláshely-szolgáltatót, foglalása lemondottnak minősül, ebben az esetben pedig a fenti lemondási feltételek érvényesek.Amennyiben az Utas rendelkezik olyan biztosítással ( sztornó), amely alapján a fenti események bármelyike biztosítási eseménynek minősül, úgy az Utas olyan mértékben mentesül a jelen 12. pontban foglalt fizetési kötelezettsége alól, amekkora mértékben az érintett díjakat, egyéb tételeket az Iroda számára a biztosító – az Utas bejelentése és eljárása alapján – az Iroda számára megtéríti.

Foglalás lemondása esetén, ha az Utas már befizette az előleget/teljes összeget az Irodának, de a lemondás díja és az egyéb díjak, költségek meghaladják a befizetett összeget, az Iroda a fennmaradó összegről számlát állít ki az Utas részére, melyet az Utas a kézhezvételtől számított 14 napon belül köteles megfizetni.

Abban az esetben, ha az Iroda által érvényesíthető díjak és tényleges költségek az Utas részéről történt visszamondás miatt magasabbak a fent megjelölteknél, az Irodának jogában áll kiszámlázni a ténylegesen keletkezett költségeket. Erről az Iroda számlát állít ki az Utasnak, melyet az Utas a kézhezvételtől számított 14 napon belül köteles megfizetni.

Az Utas kérésére módosított, illetve az általa lemondott foglalással kapcsolatban az Utas kártérítési, kártalanítási követelésre nem jogosult (így az Iroda különösen nem téríti meg az Utas részére a módosított vagy lemondott foglalással kapcsolatos új úti okmányok vagy vízumok beszerzésének költségeit).

12/1. Magánszállások lemondási feltételei

Amennyiben az Utas visszaigazolt foglalással rendelkezik egy magánszálláshelyen, és azt a szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) befizetést követő 72 órán belül kifejezett írásbeli nyilatkozattal lemondja – feltéve, hogy a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéig még több mint 31 nap van hátra – az Iroda az írásbeli lemondás beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti az Utas által befizetett összeget. Ez a szabály csak az első lemondás alkalmával érvényes. Minden más esetben a szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) befizetését követően megerősített visszaigazolt foglalás lemondása esetén a következő lemondási díj fizetendő az Utas által:

A magánszállás foglalások lemondási feltételei:

  • a.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 30. napig közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 15%-a, de minimum 15 EUR;
  • b.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 29. és 15. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 50%-a;
  • c.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 14. és 8. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 80%-a
  • d.   a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 7. és 0. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 100%-a;
  • e. a szálláshely-szolgáltatás megkezdése után közölt lemondás, illetve ha az Utas nem jelenik meg az általa lefoglalt szálláshelyen, a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 100%-a.12/2.


Lemondási feltételek, melyek kizárólag a 2020.05.18 - 2020.08.31. között beküldött foglalásokra érvényesek:

A fenti időszakban beküldött foglalások esetében a magánszállások foglalásának lemondása esetén a következő lemondási díjakat szükséges fizetni:

  • a.amennyiben a foglalás lemondása legkésőbb a foglalási időszak első napja előtt 15 nappal megtörténik, akkor nincs sztornóköltség,
  • b.amennyiben a foglalás lemondása a foglalási időszak első napja előtt 14-8 nappal történik meg, akkor a sztornóköltség a teljes foglalási díj 30%-a,
  • c.amennyiben a foglalás lemondása a foglalási időszak első napja előtt 7-0 nappal történik meg, akkor a sztornóköltség a teljes foglalási díj 50%-a,
  • d.amennyiben a foglalás lemondása a szálláshelyre való megérkezést követően történik meg, vagy az utas nem jelenik meg a foglalási időszak első napján a lefoglalt szálláshelyen, akkor a sztornóköltség a teljes foglalási díj 100%-a. 

* A lemondási díj minden esetben az Iroda részére fizetendő 25 euró kezelési díjon felül kerül felszámításra.12./2. Szállodák lemondási feltételei

A szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) befizetését követően megerősített visszaigazolt foglalás lemondása esetén a következő lemondási díj fizetendő az Utas által:

a.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 30. napig közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 15%-a de minimum 15 EUR;
b.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 29. és 22. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 30%-a;
c.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 21. és 15. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 50%-a;
d.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 14. és 8. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 80%-a;
e.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 7. és 0. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 100%-a;
f.  a szálláshely-szolgáltatás megkezdése után közölt lemondás, illetve ha az Utas nem jelenik meg az általa lefoglalt szálláshelyen, a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 100%-a.12/3.

12./3. Villák lemondási feltételei

A szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) befizetését követően megerősített visszaigazolt foglalás lemondása esetén a következő lemondási díj fizetendő az Utas által:

a.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 56. napig közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 30 %-a
b. a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 55. és 43. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 50 %-a
c.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 42. és 29. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 65 %-a
d.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 28. és 16. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 90 %-a
e.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 15. és 0. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 100 %-a12/4.

12./4. Világítótornyok lemondási feltételei

A szállásdíj-előleg (vagy a teljes szállásdíj) befizetését követően megerősített visszaigazolt foglalás lemondása esetén a következő lemondási díj fizetendő az Utas által:

a.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 40. napig közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 10 %-a vagy minimum 15 EUR;
b.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 39. és 15. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 50 %-a;
c.  a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtti 14. és 0. nap között közölt lemondás esetén a lemondási díj a lefoglalt szálláshely szállásdíja teljes összegének 100 %-a;

12./5. Transzfer szolgáltatás

A befizetést követően megerősített, visszaigazolt foglalás lemondása esetén a következő lemondási díj fizetendő az Utas által:

- A szolgáltatás igénybevételétől számított 72 órát követő lemondás esetén, 15 euró
- A szolgáltatás igénybevételétől számított, 72 órán belüli lemondás esetén vagy ha az Utas nem jelent meg az adott helyszínen, akkor a foglalt szolgáltatás értékének 100%-a
- A szolgáltatás igénybevételétől számított 48 óráig 15 euró kezelési költség vagy foglalás módosítása esetén az ezzel járó árkülönbözet megfizetésére köteles. Az indulástól számított 48 órán belüli foglalás módosítás nem lehetséges.

 12./6. Hajós körutazások

Az egyes hajós körutakra vonatkozó, részletes lemondási feltételeket a honlapunkon találja, az adott hajós körút adatlapján.


13. Panaszok elbírálása

Amennyiben a szálláshely-szolgáltatás minősége nem egyezik meg a foglalásban feltüntetettel, az Utas írásbeli panasz benyújtása esetén értékarányos kártérítést, kártalanítást követelhet. Minden Utas jogosult panaszt emelni a kifizetett szálláshely-szolgáltatás nem teljesítése esetén.

Az Utas köteles a megérkezés napján azonnal kifogást emelni a szálláshely-szolgáltató képviselőjénél (pl. recepciós vagy szálláshely-tulajdonos), ha bármilyen hiányosságot tapasztal a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozólag, továbbá köteles erről értesíteni a horvátországi vagy a magyarországi ügyfélszolgálati irodát a jelen ÁSZF végén található elérhetőségek bármelyikén. A felmerült probléma megoldásának érdekében az Utas köteles a szálláshely-szolgáltatóval és az Irodával jóhiszeműen együttműködni. Ha az Utas elfogadja a helyszínen felkínált, az eredetileg befizetett szolgáltatásoknak megfelelő minőségű szálláshely-szolgáltatást, az Iroda nem köteles figyelembe venni a vendég utólagos panaszát.

Ha érkezéskor az Utas nem elégedett a lefoglalt szálláshellyel és anélkül keres, illetve talál másikat, hogy esélyt adott volna az irodának a probléma megoldására, illetve másik lehetőség ajánlására, az Utas nem jogosult a kártérítésre, kártalanításra, függetlenül attól, hogy panasza jogos volt vagy sem. Szintén nem fogadja el az Iroda az utólagos panaszt abban az esetben, ha az Utas elfogadja a felajánlott szálláshelyet, amely megfelel a már befizetett szolgáltatásnak.

Amennyiben a helyszínen történt reklamációt követően nem történt meg a probléma megoldása, az Utas legkésőbb 8 nappal a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének befejezése után köteles írásos panaszt benyújtani a magyarországi ügyfélszolgálati irodához, illetve annak horvátországi partnerirodájához, melyhez csatolnia kell minden dokumentumot, fényképet és egyéb bizonyítékot, amelyek igazolják a panasz jogosságát. Az Iroda csak a teljes dokumentációval ellátott és a 8 napos határidőn belül beérkezett panaszokat veszi figyelembe.

Az Iroda köteles 14 napon belül írásban tájékoztatni az Utast az esetleges megoldásról. Az Irodának a kártérítés, kártalanítás megítélésének vizsgálata végett, illetve annak érdekében, hogy összegyűjtse a bizonyítékokat és ellenőrizze a követelés jogosságát, jogában áll a korábban megadott határidőt (14 nap) meghosszabbítani, de az nem lehet több további 14 napnál. Az Iroda csak azokkal a panaszokkal köteles foglalkozni, melyek okát nem sikerült a helyszínen elhárítani.

A panasz elbírálásának időtartama alatt, amely a panasz benyújtásától számított maximum 14, illetve 28 napig tart, az Utas vállalja, hogy nem fordul közvetítésért harmadik személyhez vagy más intézményhez. Ennek időtartama alatt az Utas ugyancsak vállalja, hogy nem kezdeményez peres vagy peren kívüli eljárást, továbbá nem kelti az Iroda rossz hírét a médiában, illetve online fórumokon.

A panaszos esetre jóváhagyott kártérítés mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás reklamált részének értékét, és nem terjedhet ki a már igénybevett szolgáltatásokra, illetve a teljes befizetett összegre.Az Irodát nem terheli felelősség az Iroda által előre nem látható vagy nem befolyásolható körülményekért, így különösen az időjárási viszonyokért, a tengervíz tisztaságáért és hőmérsékletéért, a célállomásokon tapasztalható tömegért, az Utasokat érő incidensekért, illetve olyan hasonló körülményekért és eseményekért, amelyek az Utasok elégedetlenségét válthatják ki, de nincsenek közvetlen összefüggésben a lefoglalt szálláshely minőségével (pl. kedvezőtlen időjárás, rosszul karbantartott strandok, túl nagy tömeg, vagyontárgyak eltulajdonítása, elvesztése vagy károsodása, zaklatás, építkezés vagy bármely karbantartási vagy javítási munka, panoráma ideiglenes megzavarása stb.). Ilyen esetekben az Utas felelős azért, hogy haladéktalanul az adott ügy intézésére hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz (rendőrség, konzulátus, fenntartó stb.) forduljon.

Amennyiben az Utas „last minute” (utolsó pillanatban történő) szálláshely-foglalást vesz igénybe, úgy elfogadja az ilyen foglalással járó összes kockázatot. Az említett foglalások tartalmazhatnak olyan bizonytalansági tényezőket, amelyeket az Iroda nem láthat előre vagy nem befolyásolhat, az Utas pedig elsősorban a kedvező ár miatt fogadja el az ilyen szálláshely-foglalási feltételeket, ezért ebben az esetben nem jogosult panaszt benyújtani az Irodához.

14. Poggyász

Az Utas köteles gondoskodni szálláshelyén saját csomagjairól és értékeiről. Az Utas maga felel a felügyelet nélkül hagyott értékeinek eltulajdonításáért, elvesztéséért vagy károsodásáért. Az Iroda nem vállal felelősséget a poggyász eltulajdonításáért, elvesztéséért vagy károsodásáért, akár a szálláshelyen, akár utazás közben, akár bármely egyéb helyen (ha lehetőség van rá, javasoljuk a szálláshelyen található széf igénybevételét, illetve a poggyászbiztosítással egybekötött utasbiztosítás megkötését). Az egyes vagyontárgyak eltulajdonításáról vagy elvesztéséről az Utas haladéktalanul köteles értesíteni a szálláshely-szolgáltatót, illetve az illetékes rendőrkapitányságot.

15.Vis Major

Az Iroda semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a hatókörén kívül eső (előreláthatatlan, illetve elháríthatatlan) rendkívüli körülmények (vis major) által okozott károkért, ideértve azt is, ha a szálláshely-szolgáltatás igénybevétele ilyen ok miatt elmarad vagy nem teljes értékű. Ilyen eseménynek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a betegség vagy a haláleset, bármely természeti esemény (pl. földrengés, tűz, villámcsapás, árvíz, szárazság, orkán), társadalmi esemény (sztrájk, tüntetés, felkelés, terrorcselekmény, járvány) vagy állami beavatkozás (pl. háború, blokád, karantén, szükségállapot), illetve bármilyen rendkívüli fizikai behatás (pl. csőtörés, rövidzárlat, dugulás, közlekedési akadály).

16. Utasbiztosítás

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítási „csomag” díját: baleset- vagy betegségbiztosítást, poggyászbiztosítást, az önkéntes egészségügyi és az útlemondási (sztornó) biztosítást. A Szerződés aláírásával - amelynek a jelen Általános Szerződési Feltételek is részét képezik – az Utas elismeri, hogy az Iroda ajánlotta számára az utasbiztosítás megkötését. Amennyiben az Utas utasbiztosítást szeretne kötni, az közvetlenül megtehető az általa választott biztosítónál vagy közvetetten az irodán keresztül. A vásárlás előtt az Utas felelőssége, hogy figyelmesen áttanulmányozza az általa választott biztosítási feltételeket.

A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítást. Előreláthatatlan, kellemetlen események gyakran odáig vezethetnek, hogy egy lefoglalt utazást annak megkezdése előtt le kell mondani. Az útlemondási biztosítás a foglalás menete alatt köthető meg, illetve korlátozottan a foglalás megtörténte után (a pontos szabályokat az érintett biztosító szerződési feltételei tartalmazzák). Ha az Utasnak le kell mondania a foglalást és nincsen útlemondási biztosítása, akkor az Iroda fenntartja a jogot, hogy a 11. pontban foglaltakkal összhangban járjon el. Az útlemondási biztosítás nem terjed ki a vízum és egyéb utazási okmányok költségeire. Ha az Utas rendelkezik útlemondási biztosítással és kénytelen lemondani foglalását, akkor kártérítési igényt nyújthat be azon biztosító felé, amelynél a biztosítást megkötötte, az Iroda pedig köteles minden rendelkezésére álló releváns dokumentációt és információt a rendelkezésre bocsátani.

17. A személyes adatok védelme

Az Utas önkéntesen adja át személyes adatait. Az Utas személyes adataira a kiválasztott szálláshely-szolgáltatás lefoglalásához van szükség. A személyes adatok a további kapcsolattartáshoz is szükségesek. Az Iroda kötelezettséget vállal arra, hogy az Utas személyes adatait kizárólag az Utas kifejezett előzetes felhatalmazása esetén juttatja el külföldre, adja át vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A személye adatokat kizárólag a kiválasztott szálláshely szolgáltatás biztosításának érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és ideig lehet felhasználni, hacsak az Utas eltérően nem rendelkezik. Az Utasok személyes adatai egy adatbázisban vannak tárolva, az Adatvédelmi Hivatalnak az adatok gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó előírásainak megfelelően. Az Utas beleegyezik, hogy elektronikus levélcímét az Iroda marketing akciói (hírlevelek kiküldése) során felhasználhatja.

18. Megjegyzés

A foglalás megerősítésével, illetve a szállásdíj-előleg vagy a teljes szállásdíj befizetésével az Iroda és az Utas közötti Szerződés létrejön, melynek elválaszthatatlan részét képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek, melyek áttanulmányozását a Szerződés megkötésével az Utas kifejezetten elismer.

19. Békés egyeztetés

Az Utas és az Iroda a Szerződéssel kapcsolatban esetleg felmerülő vitás ügyeiket megkísérlik közös megegyezéssel, békésen megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Spliti Bíróság az illetékes dönteni, a horvátországi hatályos törvények alkalmazásával.

20. Egyéb

Magyarország horvátországi nagykövetsége:
cím: 10 000 Zagreb, Pantovčak 255-257
előhívó: (00)-(385)-(1)
telefon: 4890-906ügyelet: 4890-906
fax: 457-9301
e-mail: mission.zgb@mfa.gov.hu

Magyarország horvátországi konzulátusa:
cím: 10 000 Zagreb, Pantovčak 255-257
előhívó: (00)-(385)-(1)
telefon: 4890-906
ügyelet: 4890-906
fax: 4579-302
e-mail: consulate.zgb@mfa.gov.hu
honlap: www.mfa.gov.hu/emb/zagreb
ügyfélfogadás:
október 1-május 31: hétfő, szerda és péntek 9.00-12.00
június 1-szeptember 30: minden munkanap 9.00-12.00

Tiszteletbeli konzul – Split:
cím: 21000 Split, Ivana Gundulića 26 A/II
előhívó: (00)-(385)-(21)
telefon és fax: 480-019, 380-203
Nyitva tartás: munkanapokon 08:-16:00 óráig
/e-mail: hungconsulate.st@email.t-com.hr

Tiszteletbeli konzul – Rijeka:
cím: Rijeka, Riva Boduli 1 - P. O. Box 290 51000
előhívó: (00)-(385)-(51)
telefon: 213-494, 212-111
fax: 331-614, 213-544
Nyitva tartás: kedd-csütörtök: 11:00-13:00 óráig

A legjobbat, amit Horvátország kínálhat, most megtalálhatja  elektronikus levelei között!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Secure payment HTZ

All rights reserved © 2020