Algemene voorwaarden - prive accommodatie, agrotoerisme, hotels, villa's, vuurtorens

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden - Autoverhuur

Algemene voorwaarden


1. Algemene bepalingen

De algemene voorwaarden en aanwijzingen die hieronder verrmeld zijn, vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst of voucher, die werd gesloten tussen het vennootschap Adriagate d.o.o., Velebitska 71, 21 000 Split, ID code: HR-AB-22 tot 060.229.413 (in de verdere tekst: het Reisbureau) en de persoon die de reis afsluit (in de verdere tekst: de Reiziger). Alle informatie die vermeld wordt in de Algemene voorwaarden, vormen een wettelijke verplichting, zowel voor het Reisbureau als voor de reizigers.

2. De inhoud van de aanbiedingen

Het reisbureau levert diensten op basis van de informatie die gepubliceerd is op de website van het Reisbureau, en op basis van de beschrijving en het tijdschema die van toepassing zijn op de dag van de reservering, overeenkomstig de bevestigde boeking van de reiziger, behalve bij overmacht, zoals ziekte. overlijden van de dienstverlener (eigenaar van de gehuurde verblijfseenheid) of een lid van zijn/haar naaste familie, of andere omstandigheden die noch kunnen worden voorspeld noch kunnen worden vermeden (natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, sanitaire onderbrekingen, branden, droogtes, oorlogen, stakingen, daden van terrorisme en beperkingen die opgelegd wordenr doo de staat, zoals mobilisatie, verbod om het land te verlaten, enz.).

3. Boekingen en betalingen

Inlichtingen over en boekingen van de verblijfseenheden kunnen elektronisch en per telefoon, per post of in persoon worden bekomen en gedaan op het Reisbureau en bij contractuele partners. Bij het aanmaken van aanvragen voor de reisboekingen bevestigt de Reiziger dat hij/zij bekend is met deze algemene reisvoorwaarden, die eerder werden bestudeerd, en dat hij/zij deze volledig aanvaardt. Alles wat is vermeld in de Algemene voorwaarden, vormt een wettelijke verplichting, zowel voor de reizigers als voor het Reisbureau.

Het Reisbureau biedt de reiziger het juiste materiaal in elektronische vorm aan, toont de reiziger alle relevante informatie met betrekking tot de geboekte diensten. Het Reisbureau wijst hem/haar op de Algemene reisvoorwaarden die een integraal onderdeel van deze overeenkomst vormen, en biedt een reisverzekering aan. De Reiziger is verplicht om alle persoonlijke informatie, die nodig is voor de reservering, door te geven aan het Reisbureau. Voor de reservering van een verblijfseenheid moet hij/zij een voorschot betalen, afhankelijk van de betalingswijze. De rest van het saldo moet ten laatste 30 dagen voor aankomst worden betaald, tenzij in de voorwaarden die de reiziger kent bij het boeken, anders is vermeld. Indien een Reiziger het resterende saldo niet binnen de afgesproken tijd betaalt, behoudt het Reisbureau zich het recht om de reservering te beëindigen na voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Nota bij betaling via overschrijving die uitsluitend betrekking heeft op buitenlandse reizigers; de Reiziger is verplicht om de betaling over te schrijven op de deviezenrekening van het Reisbureau. De verzend- en ontvangstkosten van de bank worden volledig door de klant gedragen. Nota bij betaling per kredietkaart: alle betalingen worden gedaan in de Kroatische munt (kuna). Het bedrag waarmee een kredietkaart wordt belast, wordt berekend door de omzetting van de euro (€) in de Kroatische kuna op basis van de gemiddelde wisselkoers bij de Kroatische Nationale Bank op de dag van betaling. Bij betaling met kredietkaart wordt hetzelfde bedrag omgezet in de nationale valuta van de reiziger volgens de geldende wisselkoers van de kredietkaartverenigingen. Als gevolg van deze omzetting, bestaat de mogelijkheid van kleine afwijkingen van het geïnde bedrag ten opzichte van de oorspronkelijke prijs die vermeld werd op de website van het Reisbureau.

4. Verblijfstaks

Volgens de geldende Wet op de Kroatische toeristenbelasting moet de reiziger een verblijfstaks betalen, tegelijk met de de betaling van de verblijfseenheid. De verblijfstaks die wordt voorgeschreven door de wet op de Kroatische toeristenbelasting, varieert van 3,00 tot 10,00 kuna per dag voor volwassenen. De verblijfstaks wordt verrminderd met 50% tussen de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar, kinderen onder de 12 jaar zijn volledig vrijgesteld van deze toeristenbelasting. Het uiteindelijke bedrag van de verblijfstaks is afhankelijk van de bestemming in Kroatië, de taks wordt bepaald door de wooneenheid, de periode, het aantal en de leeftijd van de reizigers.

5. Prijs van de service

De prijs van de verblijfseenheid omvat de basisdienst, zoals beschreven in de prijslijst bij de geboekte verblijfseenheid. Voor een deel van de aangeboden accommodaties verrekenen we de reizigers naast de basisdienst ook verplichte toeslag voor de volgende bijkomende diensten: schoonmaken, verzekering, enkele aanmelding en ekologische vergoeding. Het verplichte supplement wordt aangeduid in de specificatie van de berekening van het totale boekingsbedrag bij het reserveren. Optionele bijkomende diensten zijn die diensten die niet zijn opgenomen in de basisprijs, deze zijn beschikbaar per voorafgaande kennisgeving aan het Reisbureau, maar met bijbetaling aan de dienstverlener, daarom moet de Reiziger deze ter plaatse betalen in overeenstemming met de aanwijzigingen die vermeld zijn in het aanbod van het Reisbureau. De reiziger is verplicht eventuele bijkomende of speciale diensten aan te vragen tijdens de reservering. Bij particuliere verblijfseenheden zijn elektriciteitsverbruik, water, gas, beddengoed en eventuele extra diensten die als zodanig vermeld zijn bij de individuele woningbeschrijvingen, meestal inbegrepen in de prijs. De reiziger is verplicht het appartement of vakantiehuis voor vertrek schoon te maken, ongeacht de eventuele eindschoonmaak door de dienstverlener. Het verplichte kuisen van de accommodatie houdt in het afwassen en wegzetten van het bestek, het verwijderen van het afval en het afvegen van alle kamers, zodat de accommodatie ordelijk wordt achtergelaten aan de dienstverlener. De prijzen zijn vermeld in Euro's (€). Het Reisbureau behoudt zich het recht om gepubliceerde prijzen te wijzigen. Reizigers die een voorschot of het volledige bedrag van de boeking hebben betaald, hebben recht op de prijs die vermeld werd op de berekening en op basis waarvan de betaling is uitgevoerd. Als de prijswijzigingen zich voordoen voorafgaand aan de betaling, is het Reisbureau verplicht om reizigers te informeren over de wijzigingen. De partijen komen overeen dat het Reisbureau het recht heeft om de prijzen te verhogen ten laatste 20 dagen voor aankomst van de Reiziger, indien na de bevestiging van de boeking een wijziging van de wisselkoers in de overeengekomen valuta is opgetreden. De Reiziger behoudt zich het recht om de boeking te annuleren in geval van een prijsstijging van meer dan 10% ten opzichte van de oorspronkelijke prijs. De Reiziger heeft ook recht op een teruggave van eerder betaalde bedragen, maar het recht op eventuele schadevergoeding is echter uitgesloten.

De prijzen die vermeld zijn op de website van het Reisbureau, worden bepaald op basis van overeenkomsten met partners van het Reisbureau en komen niet noodzakelijk overeen met de prijzen ter plaatse, het eventuele prijsverschil kan niet worden onderworpen aan reclamaties.Als meer mensen dan vermeld in de voucher aankomen in de gereserveerde verblijfseenheid, heeft de dienstverlener het recht om onaangekondigde reizigers te weigeren of om alle reizigers te aanvaarden, mits bijbetaling ter plaatse voor de onaangekondigde reizigers. De dienstverlener behoudt zich het recht om gereserveerde diensten te weigeren, indien een reiziger een huisdier meebrengt naar de verblijfseenheid zonder voorafgaande kennisgeving aan het Reisbureau of aan de dienstverlener. In deze gevallen is het Reisbureau niet verplicht om eventuele klachten van klanten te accepteren met betrekking tot de kwaliteit van de geboekte verblijfseenheid of andere diensten.

Promoties en kortingen kunnen niet met elkaar worden gecumuleerd; voor elke boeking kan slechts een korting gebruikt worden.

6. Categorisering en beschrijving van de diensten

De aangeboden wooneenheden zijn beschreven volgens de officiële indeling van de bevoegde instellingen, alsmede na controle van de verblijfseenheid/accommodatie door vertegenwoordigers van het Reisbureau. De normen van verblijfseenheden, voeding, diensten en andere zijn verschillend, afhankelijk van plaatsen en landen, en zijn niet vergelijkbaar. De informatie die door de Reiziger wordt verkregen aan het verkoopspunt, verplicht het Reisbureau niet in grotere mate dan de informatie die gepubliceerd is op de website www.adriagate.com en/of catalogus en andere gedrukte materialen van het Reisbureau.

Parkeerplaatsen zijn voorzien, indien de dienstverlener (eigenaar van de verblijfseenheid) beschikt over een parkeerplaats voor elke verblijfseenheid, binnen het gebouw of in de omgeving. Voorziene parkeerplaats betekent echter niet dat de parkeerplaats zich moet bevinden in de tuin van de verblijfseenheid in een bewaakte, omheinde of overdekte parkeerplaats.

Verbljifseenheden die toegankelijk zijn voor gehandicapten in een rolstoel, maar niet noodzakelijk volledig zijn aangepast, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de verblijfseenheid moet gelegen zijn op het gelijkvloers (maximaal 2 treden als ingang tot de verblijfseenheid)
- de afmetingen van de verblijfseenheden zijn aangepast aan gehandicapten in een rolstoel (de minimale deurbreedte is 75 cm, de verblijfseenheid beschikt over een ruime badkamer die echter niet noodzakelijk is uitgerust met bijbehorende handgrepen en staven)

7. Verplichtingen van het Reisbureau

Het Reisbureau moet zorgen voor de uitvoering van de diensten en de keuze van de dienstverlener, en voor de rechten en belangen van de reizigers, in overeenstemming met goede gewoonten in het toerisme (te goeder trouw). Het Reisbureau zal al deze verplichtingen volledig en zoals hierboven beschreven, naleven, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (zie 2), in dat geval zal het Reisbureau handelen zoals beschreven in alinea 12.

8. Verplichtingen van de Reiziger

De reiziger is verplicht:

- te beschikken over geldige reisdocumenten
- de douane-gewoonten en valuta-voorschriften van het land van bestemming na te leven
- zich te houden aan de valuta- en douane-regelgeving, nagaan of er een visum vereist is voor binnenkomst in het land van bestemming of omringende landen. In het geval dat een Reiziger de reis niet kan verder zetten vanwege het niet naleven van de wettelijke voorschriften, draagt de Reiziger alle veroorzaakte kosten.
- zich te houden aan de huisregels geldend in de verblijfseenheden, en mee te werken met de dienstverleners ter goeder trouw
- bij aankomst, aan de dienstverlener een betalingsbewijs (Voucher ontvangen per e-mail) af te geven
- het resterende bedrag ter plaatse op de dag van aankomst te betalen, indien hij/zij heeft gekozen voor deze betalingswijze
- het Reisbureau te verwittigen tijdens het reserveren, indien hij/zij van plan is huisdieren mee te nemen naar de verblijfseenheid, zelfs als is vermeld dat huisdieren toegelaten zijn in een bepaalde verblijfseenheid. De reiziger is verplicht om de soort en de grootte van de huisdieren te melden, omdat, hoewel huisdieren zijn toegelaten in de verblijfseenheid, er huisregels bestaan die moeten worden nageleefd. In de meeste verblijfseenheden die huisdieren toelaten, moet een extra supplement worden betaald, het supplement wordt bepaald door de dienstverlener. Dit bedrag moet direct bij aankomst en ter plaatse worden betaald aan de dienstverlener, de Reiziger moet echter op voorhand op de hoogte gebracht worden door het Reisbureau over dit bedrag.
- het Reisbureau te verwitigen tijdens het boekingsproces, indien meer personen komen naar de verblijfseenheid dan de maximale capaciteit van de verblijfseenheid, zelfs in het geval van een minderjarig kind. De mogelijkheid om met een groter aantal personen te verblijven, is alleen afhankelijk van de goodwill van de dienstverlener, dit sluit echter niet uit dat er moet worden bijbetaald. Er bestaat geen regel, volgens dewelke minderjarige kinderen gratis en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen verblijven in de verblijfseenheid.

In geval van niet-naleving van deze verplichtingen, draagt de Reiziger alle kosten en is verantwoordelijk voor eventuele schade. Met bevestiging van de boeking gaat de Reiziger ermee akkoord om de dienstverlener alle schade ter plaatse te vergoeden, indien hij/zij enige schade veroorzaakt.

9. Het recht om boekingen te wijzigen en annuleren

Elke wijziging of annulering van de boeking moet de Reiziger schriftelijk (e-mail, post of fax) melden aan het Reisbureau, zodat het Reisbureau uw aanvraag kan verwerken. Wijzigingen of annuleringen per telefoon zijn niet mogelijk. In geval van wijzigingen of annulering van de bevestigde reservering is de ontvangstdatum van de schriftelijke melding tijdens de werkuren van het Reisbureau bepalend voor de berekening van de kosten. In geval van ontvangst van de schriftelijke annulering of wijziging van de bevestigde boeking na de kantooruren wordt de volgende werkdag van het Reisbureau genomen als verwerkingsdatum van de aanvraag.Indien de Reiziger een bevestigde boeking van private accommodatie binen 48 uur na uitvoering van de betaling annuleert, en op voorwaarde dat de datum van annulering minstens 31 dagen voor de aankomstdatum valt, zal het Reisbureau de Reiziger het bedrag terug betalen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek.Voor wijziging van het aantal personen, begindatum en/of einddatum door de Reiziger van een geboekte reservering, indien de wijziging van de boeking kan worden uitgevoerd, worden volgende regels toegepast:

- tot 30 dagen voor aankomst voor een wijziging die duurder is dan de oorspronkelijke reservering, moet U het Reisbureau enkel het prijsverschil betalen.
- tot 30 dagen voor aankomst voor een wijziging die even duur of goedkoper is dan de oorspronkelijke reservering, moet U het Reisbureau een administratieve vergoeding ten bedrage van 25,00 € betalen. Het eventuele verschil zal woren terugbetaald aan de Reiziger.
- vanaf 29 tot 7 dagen voor aankomst, voor een wijziging die even duur of duurder is dan de oorspronkelijke reservering, moet U het Reisbureau enkel het prijsverschil betalen.
- vanaf 29 tot 7 dagen voor aankomst voor een wijziging die goedkoper is dan de oorspronkelijke, zal het Reisbureau deze uitvoeren overeenkomstig het verzoek van de Reiziger, maar het bedrag van de reservering zal niet worden verminderd.
- Boekingswijzigingen in de periode van 6 tot 1 dag voor aankomst zijn niet mogelijk.

Indien de reiziger een wijziging van de verblijfseenheid in hetzelfde gebouw vraagt, en de wijziging is mogelijk, zal het Reisbureau administratieve kosten ten bedrage van 25,00 € aanrekenen en het eventuele verschil in prijs.

Indien de reiziger een wijziging van de verblijfseenheid in een ander gebouw vraagt, wordt deze wijziging beschouwd als een annulering en zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Als de gevraagde wijzigingen niet mogelijk zijn en de Reiziger om die reden afziet van de boeking, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Indien de klant verzoekt om de reservering van de transfer tot 48 uur vóór aankomst te wijzigen, en de wijziging is mogelijk, dan brengt het agentschap administratieve kosten van 15 EUR in rekening, en de kosten van een eventueel verschil in prijs. Wijzigingen in minder dan 48 uur vóór de transfer zijn niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden

1) In geval van annulering van de boeking van een private verblijfseenheid, worden de volgende kosten aangerekend:

a. in geval van annulering tot 30 dagen voor aankomst, wordt 15% van het totale boekingsbedrag aangerekend, en tenminste 15 €
b. in geval van annulering in de periode van 29 tot 15 dagen voor aankomst, wordt 50% van het totale boekingsbedrag aangerekend
c. in geval van annulering in de periode van 14 tot 8 dagen voor aankomst, wordt 80% van het totale boekingsbedrag aangerekend
d. in geval van annulering in de periode van 7 tot 0 dagen voor aankomst, wordt 100% van het totale boekingsbedrag aangerekend
e. in geval van annulering na vertrek of in geval van niet opdagen in de verblijfseenheid, wordt 100% van het totale boekingsbedrag aangerekend.

2) In geval van annulering van de boeking van een hotel worden de volgende kosten aangerekend:

a. in geval van annulering tot 30 dagen voor aankomst, wordt 15% van het totale boekingsbedrag aangerekend, en tenminste 15 €
b. in geval van annulering in de periode van 29 tot 22 dagen voor aankomst, wordt 30% van het totale boekingsbedrag aangerekend
c. in geval van annulering in de periode van 21 tot 15 dagen voor aankomst, wordt 50% van het totale boekingsbedrag aangerekend
d. in geval van annulering in de periode van 14 tot 8 dagen voor aankomst, wordt 80% van het totale boekingsbedrag aangerekend
e. in geval van annulering in de periode van 7 tot 0 dagen voor aankomst, wordt 100% van het totale boekingsbedrag aangerekend
f. in geval van annulering na vertrek of in geval van niet opdagen in de verblijfseenheid, wordt 100% van het totale boekingsbedrag aangerekend.

3) In geval van annulering van de boeking van een villa worden de volgende kosten aangerekend:

a. in geval van annulering tot 56 dagen voor aankomst, wordt 30% van het totale boekingsbedrag aangerekend
b. in geval van annulering in de periode van 55 tot 43 dagen voor aankomst, wordt 50% van het totale boekingsbedrag aangerekend
c. in geval van annulering in de periode van 42 tot 29 dagen voor aankomst, wordt 65% van het totale boekingsbedrag aangerekend
d. in geval van annulering in de periode van 28 tot 16 dagen voor aankomst, wordt 90% van het totale boekingsbedrag aangerekend
e. in geval van annulering in de periode van 15 tot 0 dagen voor aankomst, wordt 100% van het totale boekingsbedrag aangerekend.

4) In geval van annulering van de boeking van een vuurtoren worden de volgende kosten aangerekend:

a. in geval van annulering tot 40 dagen voor aankomst, wordt 10% van het totale boekingsbedrag aangerekend, en tenminste 15 €
b. in geval van annulering in de periode van 39 tot 15 dagen voor aankomst, wordt 50% van het totale boekingsbedrag aangerekend
c. in geval van annulering in de periode van 14 tot 0 dagen voor aankomst, wordt 100% van het totale boekingsbedrag aangerekend

5) In het geval van annulering van een bevestigde reservering van een transfer, gelden de volgende kosten:

a. Bij annulering tot 72 uur vóór aankomst, worden er administratieve kosten in rekening gebracht van 15 EUR. 
b. Bij annulering binnen 72 uur vóór aankomst, of indien de reiziger niet op de afgesproken plaats van de transfer verschijnt, wordt 100% van de totale reserveringskosten in rekening gebracht.

Voor elke geannuleerde boeking rekent het Reisbureau 25 euro verwerkingskosten aan. Als volgens de annuleringsvoorwaarden de reiziger recht heeft op een gedeeltelijke terugbetaling, is het Reisbureau verplicht om de terugbetaling uit te voeren binnen 45 dagen.

Indien een reiziger een boeking annuleert binnen 7 dagen voor aankomst, heeft de reiziger het recht, toegekend door het Reisbureau, om voor dezelfde reservering nieuwe reizigers te zoeken en vinden, indien mogelijk (onder voorbehoud van goedkeuring  door de dienstverlener). In dat geval zal het Reisbureau alleen de werkelijke kosten, veroorzaakt door de verandering van reizigers, aanrekenen. De nieuwe reiziger of gebruiker neemt alle verplichtingen, beschreven in deze Algemene Voorwaarden, over.

Als de reiziger niet aankomt voor middernacht op de dag van aankomst en als hij/zij noch het Reisbureau noch de dienstverlener heeft op de hoogte gebracht van de verlate aankomst, wordt de reservering geannuleerd en worden de annuleringskosten berekend als hierboven beschreven. Indien de werkelijke veroorzaakte kosten hoger zijn dan de bovengenoemde kosten, behoudt het Reisbureau zich het recht om de werkelijke kosten aan te rekenen. Het Reisbureau vergoedt de Reiziger niet voor kosten van paspoorten of visa, die betrekking hebben op boekingen die zijn geannuleerd door de Reiziger.

10. Reisverzekering

In de boekingsprijs is een „pakket“ reisverzekeringen niet inbegrepen: verzekering tegen ongevallen en ziektes tijdens de reis, verzekering tegen beschadigingen en bagageverlies, annuleringsverzekering, alsmede vrijwillig afgesloten ziektekostenverzekering. Met de ondertekening van de Reisovereenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel vormen, wordt geacht dat men de Reizigers aanvullende verzekeringen, zoals hierboven vermeld, heeft aangeboden en aanbevolen. In het geval dat de klant een aanvullende verzekering wenst, kan deze rechtstreeks worden afgesloten bij een van de verzekeringsmaatschappijen of bij het Reisbureau, in dit geval treedt het Reisbureau op als een tussenpersoon. Wij raden u aan om de verzekeringsvoorwaarden aandachtig door te nemen voor afsluiting van de verzekering. Als een Reiziger bij het boeken denkt dat hij/zij om bepaalde redenen de reis misschien zal moeten annuleren, raadt het Reisbureau een annuleringsverzekering aan. Indien de Reiziger geen annuleringsverzekering heeft en zijn/haar reis moet annuleren, behoudt het Reisbureau zich het recht van betaling volgens de bepalingen van alinea 9 van deze overeenkomst. Zelfs wanneer de Reiziger een annuleringsverzekering heeft, worden bij annulering de kosten voor het verkrijgen van visa of reisdocumenten niet terugbetaald. Met afsluiting van een annuleringsverzekering draagt de Reiziger alle vorderingen over op de verzekeringsmaatschappij, waarmee hij/zij een annuleringsverzekering heeft afgesloten, en verplicht het Reisbureau zich ertoe om te zorgen voor alle boekingsdocumenten die de Reiziger nodig heeft om zijn vorderenig ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij te verwezenlijken. Alle verzekeringsvoorwaarden bevinden zich in de verzekeringspolis en elke reiziger wordt aangeraden om deze zorgvuldig te lezen.

11. Bagage

Reizigers zijn verplicht om zorg te dragen voor hun bezittingen die ze meebrengen naar de verblijfseenheid. De reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele diefstal, verlies of schade aan goederen die zijn achtergelaten zonder toezicht. Het Reisbureau is niet verantwoordelijk voor beschadigde, vernietigde of verloren bagage, en ook niet voor diefstal van bagage of waardevolle spullen in de verblijfseenheid (huur van een kluis wordt aangeraden indien beschikbaar of het afsluiten van een verzekeringspolis waarmee de bagage wordt verzekerd). Verloren of gestolen bagage moet de Reiziger melden aan de dienstverlener en het lokale politiebureau.

12. Recht van het Reisbureau op wijzigingen en annuleringen

Het Reisbureau behoudt zich het recht om reserveringen te wijzigen in geval van buitengewone omstandigheden die niet kunnen worden voorspeld of vermeden (zie alinea 2). De geboekte verblijfseenheid mag het Reisbureau enkel wijzigen onder voorwaarde dat de Reiziger naar behoren is verwittigd, dat de alternatieve verblijfseenheid  van dezelfde of een hogere categorie is, en dat de prijs van de alternatieve verblijfseenheid oveernkomt met de prijs van de bevestigde reservering. In het geval dat het Reisbureau enkel in staat is om een alternatieve verblijfseenheid in een objekt van hogere categorie aan te bieden tegen een prijs die 15 % hoger is dan de bevestigde reservering, behoudt het Reisbureau zich het recht om het prijsverschil aan te rekenen, na overleg met de Reiziger. Indien het Reisburreau geen vervangende verblijfseenheid kan aanbieden, behoudt het Reisbureau zich het recht om de reservering te annuleren na voorafgaande kennisgeving aan de klant vóór aankomst. Het Reisbureau garandeert volledige terugbetaling van het betaalde bedrag, maar de Reiziger kan echter geen aanspraak maken op schadevergoeding. Het Reisbureau is alleen verplicht om het bedrag, dat gestort is op de rekenig van het Reisbureau, terug te betalen. Indien het Reisbureau geen adequate vervangende verblijfseenheid kan aanbieden op de dag van aankomst, verplicht het Reisbureau zich ertoe om alle informatie over verblijfseenheden, die het Reisbureau niet zelf aanbiedt, door te geven aan de Reiziger, alsook om het gestorte boekingsbedrag terug te betalen aan de Reiziger.

13. Afhandeling van klachten

Elke reiziger die een reisovereenkomst afsluit, heeft het recht om klacht in te dienen wegens niet-uitgevoerde contractuele diensten. Indien de geboekte diensten niet kwalitatief zijn uitgevoerd, is de klant verplicht om dit bij aankomst onmiddellijk te melden aan het Reisbureau per e-mail: info@adriagate.com of per telefoon: +385 (0) 21 271 870 (tijdens kantooruren). De reiziger is verplicht te goeder trouw mee te werken met de dienstverlener en het Reisbureau om het probleem te verhelpen. De Reiziger, die het complex verlaat en een andere accommodatie vindt als gevolg van ontevredenheid met de toestand van de gereserveerde accommodatie, zonder dat hij/zij het Reisbureau de mogelijkheid heeft geboden om de oorzaak van zijn ontevredenheid te verhelpen of om alternatieve huisvesting te vinden, heeft geen recht op terugbetaling of eventuele schadevergoeding, ongeacht het feit dat zijn/haar redenen gerechtvaardigd waren of niet. Als de Reiziger ter plaatse de aangeboden oplossing voor het probleem aanvaardt en als die oplossing overeenkomt met de betaalde dienst, zal het Reisbureau een latere klacht noch erkennen noch zal het Reisbureau hierop reageren. Indien het probleem zelfs na tussenkomst door het Reisbureau niet wordt opgelost, is de Reiziger verplicht om een schriftelijke klacht in te dienen, samen met ondersteunende documenten en foto's, die aantonen dat de klacht terecht kan zijn. Dit moet worden opgestuurd per e-mail naar: info@adriagate.com of per post ten laatste acht dagen na terugkeer van vakantie. Het Reisbureau houdt enkel rekening met volledig gedocumenteerde klachten die ontvangen zijn binnen 8 dagen na het einde van de boeking. Het Reisbureau is verplicht om schriftelijk te antwoorden op de klacht van de Rreiziger, en dit binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Het Reisbureau kan de termijn voor het afhandelen van de klacht verlengen, indien het Reisbureau meer informatie moet inwinnen en de klacht moet verifiëren bij de dienstverlener. In dat geval wordt de termijn verlengd voor hoogstens 14 dagen. Het Reisbureau is verplicht om enkel die klachten af te handelen die niet ter plaatse konden worden opgelost. Zolang als het proces van het afhandelen van de klacht duurt, hoogstens 14 of 28 dagen (indien beroep is aangetekend), ziet de Reiziger onherroepelijk af van bemiddeling door een derde partij: UHPA of andere instellingen, van het verstrekken van informatie aan de media en van het recht op vordering. De maximale vergoeding per klacht kan niet meer zijn dan het bedrag van het gereclameerde deel van de diensten en kan de reeds geleverde diensten of het totale bedrag van de boeking niet omvatten. De Wet betreffende de toeristische diensten sluit het recht van reizigers op „ideale“ schadevergoeding uit. Reizigers, die niet tevreden zijn met het antwoord van het Reisbureau, die gebruik maakten van diensten van reisbureaus die aangesloten zijn bij UHPA en die zich gehouden hebben aan de bovenstaande instructies betreffende de procedure voor het afhandelen van klachten, op voorwaarde dat ze bezitten over alle vereiste stukken, kunnen beroep aantekenen bij het UHPA. In overeenstemming met het Reglement over arbitrage moet de hele procedure worden be-eindigd binnen een maand. Na deze procedure zal of het Reisbureau instemmen met een eventuele schadevergoeding of zal de Reiziger,  met weinig kosten, te weten komen dat hij/zij geen kans heeft om voor een rechtbank gelijk te halen. De Reiziger heeft natuurlijk toch het recht om te vorderen voor de rechtbank. Het Reisbureau kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele weersomstandigheden, netheid, zeewatertemperatuur en alle andere vergelijkbare situaties en gebeurtenissen die ongenoegen kunnen veroorzaken bij de Reiziger, maar die geen rechtstreeks verband hebben met de kwaliteit van de verblijfseenheid (bvb. slecht weer, slechte stranden; grote drukte, diefstal of schade aan eigendommen en dergelijke). Indien de Reiziger een reservering heeft geboekt uit het speciale aanbod LAST MINUTE, dan aanvaardt de Reiziger alle risico's van dergelijke boeking. LAST MINUTE boekingen houden altijd enkele onzekerheden, die het Reisbureau niet kan beinvloeden, in. De Reiziger heeft dergelijke boekingen vooral aanvaard wegens de goedkopere prijs en daarom ziet de Reiziger ook af van zijn recht op klachten/bezwaren ten opzichte van het Reisbureau met betrekking tot LAST MINUTE boekingen.

14. Bescherming van persoonlijke gegevens

De Reiziger geeft persoonlijke gegevens vrijwillig. Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van de vereiste diensten. Deze persoonlijke gegegevens zullen ook gebruikt worden voor verdere communicatie. Het Reisbureau verplicht zich ertoe om de persoonlijke gegevens van reizigers niet uit het land of aan derden door te geven, behalve voor het verwezenlijken van de gevraagde diensten. De persoonlijke gegevens worden bewaard in een database, in overeenstemming met het besluit van het Beheer betreffende de wijze van verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens. De Reiziger stemt ermee in dat de persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor promotionele aanbiedingen van het Reisbureau.

15. Noot

Na bevestiging van de boeking en betaling van het voorschot of het totale bedrag van de reservering, gaat de Reiziger akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.

16. Bevoegdheid van de rechtbank

De Reiziger en het Reisbureau zijn verplicht om alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van de reisovereenkomst te goeder trouw op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, is de rechtbank in Split bevoegd voor het brengen van een vonnis/besluit. In dat geval is de Kroatische wetgeving van toepassing.

Het beste van Kroatië, in uw inbox!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Quality guarantee UKAS - ISO 9001
Secure payment HTZ

All rights reserved © 2020