Allmänna Villkor - privat boende, agroturism, hotell, villor, fyrar

Generella villkor
Generella villkor - Biluthyrning

Generella villkor


1. Allmänna bestämmelser

Allmänna villkor om resor som anges nedan är en integrerad del av avtalet eller intyget, som ingåtts mellan bolaget Adriagate Ltd, Velebitska 71, 21 000 Split, ID-kod: HR-AB-22 till 060229413 (nedanstående text: Byrån) och reseentreprenören  (nedan kallad passageraren/resenären). All information som anges i Allmänna Villkor utgör en rättslig skyldighet för byrån och passagerare.

2. Innehåll om erbjudanden

Byrån erbjuder tjänster enligt den information som publiceras på myndighetens webbplats, beskrivning och schema gäller from reservationsdagen enligt bekräftad reservation, utom i särskilda fall, t.ex. sjukdom eller dödsfall av leverantör eller medlem av dennes närmaste familj, förhållanden som inte kan förutses eller elimineras (naturkatastrofer, jordbävningar, översvämningar, sanitära störningar, bränder, torka, krig, strejk, terrordåd och begränsningar som utfärdats av staten typ mobilisering, förbudet att lämna landet ...)

3. Bokningar och betalningar

Förfrågningar och bokningar kan göras elektroniskt eller per telefon, post eller personligen vid myndigheten samt byråernas sammarbetspartners. När det sker en begäran om bokning måste resenären bekräfta att han är bekant med dessa allmänna resevillkor som tidigare har undersökts och att han accepterar fullt ut. Allt detta som anges i de allmänna villkoren utgör en juridisk skyldighet för resande och byrån.

Byrån ger resenären rätt material i elektronisk form, presenterar all relevant information om reserverade tjänster, indikerar till de allmänna resevillkoren som är en integrerad del av detta avtal och erbjuder en reseförsäkring. Passageraren är skyldig att lämna sådana uppgifter som behövs för bokning. För bokningen är resande skyldig att betala ett förskott, beroende på vilken betalningsmetod och resterande belopp skall betalas senast 30 dagar före ankomst, såvida inte de villkor som passageraren är medveten om angående bokningsbekräftelsen inte anger annat. I de fall resenären inte betalar resterande belopp för bokningen inom en överenskommen tidsplan förbehåller sig byrån rätten att avboka bokningen efter en förvarning skickats till resenären. 

OBS! vid betalning via bankgiro, som hänvisar uteslutande till utländska resenärer, är resenären skyldig att betala via banköverföring till byråns konto. Bankavgifter för avsändaren och mottagarens banker skall bäras helt av resenären. Notering för betalning med kreditkort; alla betalningar sker i kroatisk kuna. Det belopp med vilket resenärens kreditkort kommer att debiteras beräknas genom omvandling av Euro till kroatisk Kuna och beror på den genomsnittliga växelkursen gällande debiteringsdagen enligt kroatiska centralbanken. När man debiterar resenärernas kreditkort med samma belopp räknas det beloppet om till den gällande nationell valuta enligt utbyte av kreditkorthållarnas föreningar. Som ett resultat av denna omvandling, finns möjligheten för små avvikelser av det belopp som debiterats in från det ursprungliga priset som anges i byråns webbplats.

4. Turistskatt

Enligt lagen ang. den kroatiska turistskatten skall resenären betala boende skatt samtidigt som han betalar för boende. Avgift för bostäderna som föreskrivs i lagen om den varierar från 3 till 10 kuner per person och dag för vuxna. Avgiften för turist skatt reduceras med 50 för åldersgruppen 12 till 18 år, medan barn under 12 år att helt befriade från skatt. Det slutliga beloppet av skatten bestäms av destinationen vilken man ska till i Kroatien, enligt boendeenheter, datum, antal och ålder för resenärer.

5. Pris för tjänsten

Pris för boende inkluderar bastjänsten enligt prislistan för den bokade boendeenheten. För en del av boendet erbjuder vi resenärerna utöver bastjänsten tillägg som anses obligatoriska med en avgift för följande tilläggstjänster: rengöring, engångsanmälan och miljöavgift. Detta tillägg visas i specifikationen vid beräkning av det totala beloppet under bokningsprocessen när du bokar. Extra tjänster är de tjänster som inte ingår i priset och är tillgängliga via förhandsanmälan till byrån och betaltjänstleverantören och för sådant betalar kunden på plats i enlighet med instruktioner för betalning som anges av byråns tillsammans med dess erbjudande. Om ytterligare särskilda tjänster eller tillägg önskas är resenären skyldig att begära dessa under pågående bokning. Om privat boende bokas ingår i priset oftast förbrukning av el, vatten, gas, sängkläder och eventuella ytterligare tjänster som anges i boendets beskrivningar. Passageraren är skyldig att städa den använda lägenheten eller fritidshuset före avresa, oavsett om tjänsteleverantören anlitat slutstädning av boendet. Städning som av resenären måste göras innebär diskning och sortering av disken, avlägsna sopor och sopa alla rum så att fastighet är tillbaka i sin ordning. Priser för tjänster redogörs i euro. Byrån förbehåller sig rätten att ändra publicerade priser. För resenärer som har gjort en förskottsbetalning eller betalat hela beloppet på sin reservation, garanterar byrån att priset för det bokade boendet ej ändras enligt annat än vad de fick debitera vid bokningen. Om förändringar sker före verkställandet av betalningar, är byrån skyldig att informera resenärerna om ändringarna. Parterna är överens om att byrån har rätt att höja priserna upp till 20 dagar innan ankomst om det efter bekräftelse har skett en förändring i den överenskomna växelkursen. Resande förbehåller sig rätten att avboka om bokningen stigit mer än 10 % jämfört med den ursprungliga kostnaden för bokningen, resenären har rätt till återbetalning av tidigare betalda priset men rätt till ersättning för skada är uteslutet.

Priset på utbudet och byråns program är baserade på ett kontrakt med sammarbetspartnernas agenturer och överensstämmer inte nödvändigtvis med priserna som finns på plats i huset där resenären är bosatt, och om någon skillnad i priset förekommer anses ej det som anledning för klagomål.

Om boendeenheten bosätts med fler människor än det som angavs i handlingen (intyget), har tjänsteleverantören rätt att vägra service till oanmälda passagerare eller rätt att debitera oanmälda resenärer på plats. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra service till bokade resenärer i händelse av att en resenär tar med ett husdjur i boendet utan att ha förmeddelat detta till byrån eller tjänsteleverantören. I dessa fall är byrån inte skyldig att acceptera några klagomål från kunder om kvaliteten på det bokade boendet eller tjänster.

Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras eller adderas ihop med varandra, man kan bara utnyttja en rabatt per erbjudande.

6. Kategorisering och beskrivning av tjänster

Boendeenheterna beskrivs enligt den officiella kategorisering av berörda institutioner samt företrädare för byrån i enlighet med inspektion av boendet som publicerats. Normerna för boende, mat, service och andra saker på olika platser och länder är olika och inte jämförbara. Den information som resenären får från försäljningsstället innebär inte att denna information binder byrån i större utsträckning än den information som publiceras på webbplatsen www.adriagate.com och/eller katalog och annat tryckt material för byrån.

Parkeringsplats är säkrad om leverantören har en tillgänglig parkeringsplats för varje bostadsutrymme i byggnaden eller dess närhet. Säker parkeringsplats betyder inte att den måste vara placerad på gården, i en bevakad, inhägnad eller täckt parkering.

Boende som är tillgängliga för personer i rullstol, men inte nödvändigtvis helt anpassade, måste ha följande egenskaper:

 • - Placerade enheter på marken (upp till 2 steg vid ingången till boendeenhet)
 • - mått av enheterna är lämpade för fri rörlighet för personer i rullstol (minimum dörrbredd är 75cm, rymligt badrum, vilket inte nödvändigtvis är utrustad med speciella handtag eller stänger) 

7. Byråns skyldigheter

Byrån är skyldig att garantera för de tjänster och val av tjänsteleverantörer som utlovas av byrån, och de rättigheter och intressen som i enlighet med god kunskap inom turism skall förekomma. Byrån kommer att uppfylla alla dessa åtaganden till fullo som beskrivs ovan, utom i undantagsfall (punkt 2), vid beteende som beskrivs i punkt 12.

8. Resenärernas skyldigheter:

Resenären är skyldig att:

 • - har giltiga resehandlingar
 • - respektera tull- och valutaregler som den valda destinationen har
 • - Följ tull -och valutaförordningar för att möjliggöra kontroll om hur vida ens inträde i ett land eller angränsande länder behöver visum. Vid oförmåga att resa på grund av överträdelser av föreskrifter utförda av resenären, skall alla kostnader betalas av resenären själv.
 • - att lyda husreglerna i boendeenheten, och sammarbeta med tjänsteleverantörer i god tro
 • - vid ankomsten, kunna överge ett dokument som bevis för betalning (intyg mottaget via e-post)
 • - betala det resterande beloppet för bokningen på plats vid ankomst till boendet om resenären på sin bokning har valt att betala resten vid ankomst
 • - meddela turistbyrån om man har avsikt att medhava ett husdjur i boendeenheten, även om det i beskrivningen av fastigheten står att husdjur är välkomna. Passageraren är skyldig att meddela typen och storleken av husdjuret, för även om det är tillåtet finns det regler som måste respekteras. För majoriteten av byggnaderna där husdjur är välkomna beräknas lämpliga kompletteringar och bestäms av leverantören. Tilläggsavgift som skall betalas till tjänsteleverantören vid ankomsten till boendet informeras resenären om i förväg av byrån.
 • - Rapportera omedelbart när du skickar förfrågningar om boende om den planerade ankomsten omfattar människor än den angivna kapaciteten, även om det är ett minderårigt barn. Möjligheten att bo med ett stort antal människor är beroende enbart på den goda viljan hos den tjänsteleverantör som inte utesluter möjligheten att ta ut extra för ytterligare personer. Det finns ingen regel som innebär att mindre barn bor gratis eller utan anmälning.

I fall av underlåtenhet att följa dessa skyldigheter, bär kunden själv ansvar för kostnaderna och eventuella skadestånd. Vid bekräftelse för bokning, ansvarar gästen för eventuella skador för tjänsteleverantören och är skyldig att betala för alla skador.

9. Rätt att ändra och avboka

Vid eventuella ändringar eller avbokningar är resenären skyldig att meddela detta för byrån skriftligt (e-post, post eller fax) så att byrån inte behandlar din begäran. Ändringar eller avbokningar via telefon är möjliga. I händelse av ändringar eller avbokningar av bekräftad bokning kommer mottagandet av skriftlig begäran behandlas under byråns arbetstider. Vid mottagandet av skriftlig uppsägning eller förändring av bekräftad bokning utanför kontorstid, behandlas ansökan under nästkommande arbetsdag.

Om passageraren avbeställer en bekräftad bokning av privat boende inom 48 timmar efter genomförandet av betalningen, förutsatt att tidpunkten för uppsägningen är minst 31 dagar före ankomst skall byrån på begäran återbetala summan till resenären inom 7 arbetsdagar.För att ändra datum och/eller antalet gäster på reservationen för bokningen kan förändringar genomföras, på följande villkor:

 • - upp till 30 dagar innan ankomst eller nyttjande av tjänsten och om beloppet är större än det ursprungliga kommer byrån att ta betalt bara för prisskillnaden.
 • - upp till 30 dagar före ankomst eller nyttjande av tjänsten, om beloppet är samma eller mindre än det ursprungliga, har byrån rätt att ta betalt för administrativa kostnader till ett belopp av 25,00 €. Om det finns någon mellanskillnad i priset för boende/tjänst kommer att den att återbetalas till gästen.
 • - Från 29-7 dagar före ankomst, om beloppet förblir detsamma eller ökar, kommer byrån att ta betalt bara för prisskillnaden.
 • - Från 29-7 dagar före ankomst om priset har reducerats, kommer byrån att göra en förändring enligt begäran av passagerare, men beloppet för bokningen kommer inte att minska.
 • - Förändringar i bokningen 6-1 dagar före ankomst är inte möjliga.

Om passageraren begär en förändring av boende i samma byggnad, och förändringen är möjlig, debiterar byrån de administrativa kostnader uppgående till 25,00 €, och om någon skillnad i pris förekommer.

Om passageraren begär en ändring av boende till ett annat objekt, anses förändringen som en avbokning och då gäller nedan angivna avbokningsvillkor.

Om begärda ändringar i bokningar inte är möjliga och är anledning till varför resenären avbokar bokningen, gäller nedan angivna avbokningsvillkor.

Villkor för avbokning:

1) Vid avbokning av bokningen, debiteras följande kostnader:

 • a. avbokning 30 dagar före ankomst debiteras 15 % av den totala kostnaden för bokningen, minst 15 €
 • b. För avbokning 29 till 15 dagar innan ankomst debiteras 50 % av den totala bokningen
 • c. avbokning 14-8 dagar innan ankomst debiteras 80 % av den totala bokningen
 • d. avbokning 7-0 dagar innan ankomst debiteras 100 % av den totala bokningen
 • e. För avbokning efter avresan, eller om resenären inte anländer till boendet kommer resenären att debiteras med 100 % av den totala bokningens kostnad.

Hotell

2) Vid avbokning av bekräftade bokningar för hotell, kommer resenären att debiteras med följande kostnader:

 • a. För avbokning 30 dagar före ankomst debiteras 15 % av den totala kostnaden för bokningen, minst € 15
 • b. För avbokning 29-22 dagar innan ankomst debiteras med 30 % av den totala bokningen
 • c. För avbokning 21-15 dagar innan ankomst debiteras 50 % av den totala bokningen
 • d. För avbokning 14-8 dagar innan ankomst debiteras 80 % av den totala bokningen
 • e. För avbokning 7-0 dagar innan ankomst debiteras 100 % av den totala bokningen
 • f. För avbokning efter avresan, eller om passageraren inte anländer till boendet kommer resenären att debiteras med 100 % av den totala bokningens kostnad.

Villor

3) Vid avbokning av bekräftade bokningar gällande villor, debiteras följande kostnader:

 • a. För avbokning upp till 56 dagar innan ankomst debiteras 30 % av den totala bokningen kostnaden.
 • b. För avbokning 55-43 dagar innan ankomst debiteras 50 % av den totala bokningen
 • c. För avbokning 42-29 dagar innan ankomst debiteras 65 % av den totala bokningen
 • d. För avbokning 28-16 dagar innan ankomst debiteras 90 % av den totala bokningen
 • e. För avbokning 15-0 dagar innan ankomst debiteras 100 % av den totala bokningen

Fyrar

4) Vid avbokning av bekräftade bokningar för fyrar, debiteras följande kostnader:

 • a. För avbokning upp till 40 dagar innan ankomst debiteras 10 % av den totala bokningen minst € 15
 • b. För avbokning 39-15 dagar innan ankomst debiteras 50 % av den totala bokningen
 • c. För avbokning 14-0 dagar innan ankomst debiteras 100 % av den totala bokningen

 

För varje avbokning tar byrån ut en avgift på 15 € i hanteringskostnader. Om enligt Villkor för Uppsägning passageraren har rätt till en partiell återbetalning, är byrån skyldig att göra en återbetalning inom 45 dagar.

Om passageraren avbokar en bokning inom 7 dagar före ankomst, godkänner byrån resenären att hitta nya resenärer för samma reservation så långt som möjligt (med förbehåll för slutligt godkännande av tjänsteleverantören). I detta fall kommer byrån att ta ut bara den faktiska kostnaden för resenärerna. De/n ny/a resenären/erna åtar sig alla skyldigheter enligt de allmänna villkoren.

Om resenären inte anländer senast midnatt på ankomstdagen, utan att varken byrån eller tjänsteleverantören informerats om försenad ankomst, kommer bokningen annulleras och annullering kostar enligt beräkningen ovan. Om de faktiska kostnaderna överstiger ovanstående kostnader, förbehåller sig byrån rätten att debitera faktiska kostnader. Byrån ersätter inte resenären för kostnaden för pass eller visum bundna till reservationen om bokningen annulleras.

10. Reseförsäkring

I priset för bokningen ingår inte "paket" av reseförsäkringar: försäkring mot olycksfall och sjukdom på resor, försäkring mot skador och förlust av bagage, avbeställningsskydd, samt eventuell frivillig sjukförsäkring. Genom att underteckna fördraget om resan, som är en integrerad del av dessa Allmänna villkor skall man ha erbjudits och rekommenderats en tilläggsförsäkring i föregående stycke. Om kunden kräver tilläggsförsäkring, kan det ordnas direkt med ett av de försäkringsbolag eller med byrån som då agerar endast som en mellanhand. Vi rekommenderar att du läser villkoren innan du köper försäkring. Om du tror att du kan komma att avboka din resa rekommenderar byrån att man köper till ett avbokningsskydd. Om då resenären ej valt att köpa till en sådan försäkring, och måste avboka sin resa, förbehåller sig byrån rätten att behålla betalningen enligt bestämmelserna i artikel 9. Vid avbokning utbetalas inte kostnaden för ett beställt visum eller resedokument i de fall resenären har avbokningsskydd. Med avbokningsskydd lämnar resenären alla sina anspråk till försäkringsbolaget, som går vidare med annulleringen, samt så tillhandahåller byrån all dokumentation i samband med reservationen som resenären behöver och kan vara bra att ha och visa för försäkringsbolaget. Alla andra rättigheter finns skrivna i försäkringsbrevet och varje resenär rekommenderas att läsa det noggrant.

11. Bagaget

Resenärer är skyldiga att ta hand om deras tillhörigheter och se till att de kommer in i lägenheten. Resenären är ansvarig för stöld, förlust eller skada på egendom som lämnas utan deras övervakning. Byrån ansvarar inte för skadade, förstörda eller förlorade bagage, stöld av bagage eller värdesaker i bostadsutrymmet (hyra av bankfack rekommenderas om sådana finns, eller att betala försäkring där även försäkring för bagage ingår). Om något går förlorat eller blir stulet är resenären är skyldig att rapportera värden och den lokala polisstationen.

12. Byråns rätt att göra ändringar och avbokningar

Byrån förbehåller sig rätten att ändra reservationer i händelse av omständigheter som inte kan förutses eller undvikas (se avsnitt 2). Bokat boende, förbehåller sig byrån rätten att byta ut boendeenhet med det kravet att resenären vederbörligen har underrättats om övergången till det alternativa boendet och att det är av samma eller högre kategori, och att priset för alternativt boende passar det pris som passageraren har enligt bekräftad bokning. I händelse av att byrån bara kan erbjuda ett alternativt t boende i högre kategori till ett pris som överstiger det belopp som den ursprungliga bokningen kostar mer än 15 %, förbehåller sig byrån rätten att ta ut prisskillnaden vid samråd med resenärerna I de fall byrån tvingas avboka en bokning, förbehåller sig byrån rätten att efter förvarning skickats till kunden avboka tjänsten och garanterar full återbetalning av det belopp som resenären betalat in men resenären har inte har rätt till ersättning för skadestånd från byrån. Byrån är bara skyldig att återbetala det belopp som betalats in till byrån. Om det inte är möjligt för byrån att ordna alternativt boende på ankomstdagen, är byrån skyldig att tillhandahålla all den information som resenären behöver, även om boenden som inte erbjuds av byrån och de är även skyldiga att återbetala totala summan för bokningen till resenären.

13. Lösa klagomål

Varje resenär – kontaktansvarig, har rätt att klaga angående icke utförda tjänster. I händelse av att tjänsterna inte anses vara tillfredsställande, är kunden skyldig att vid ankomst om en otillräcklig tjänst omedelbart meddela byrån via e-post info@adriagate.com eller per telefon +385 (0) 21 271 870 (kontorstid för kundtjänst). Resenären är skyldig att samarbeta med leverantören och byrån i god tro för att rätta till problemet. Resenären som lämnar boendet och hittar annat boende på grund av missnöje med reserverat boende utan att ge byrån en möjlighet att åtgärda orsaken till hans missnöje, eller att hitta alternativa boenden, har ingen rätt att begära återbetalning eller ersättning för skador, oavsett det faktum om hans skäl var troliga eller inte. Dessutom, om resenären vägrar att acceptera den lösning som överensstämmer med tjänsten kommer byrån inte att acceptera ett efterföljande klagomål eller svara på det. I händelse av att problemet inte är löst, även efter interventionen, måste resenären lämna in ett skriftligt klagomål tillsammans med verifikationer och fotografier som visar skäl för klagomålet via e-post till info@adriagate.com eller per post senast åtta dagar efter att ha återvänt från semestern. Byrån ärbara skyldig att ta hänsyn till klagomål som inkommit inom 8 dagar efter avslutad semester. Byrån skall skriva ett skriftligt beslut om klagomålet från resenären inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet. Byrån får skjuta upp lösningen av klagomålet för att samla in information och bekräfta anmälan med tjänsteleverantören i högst 14 dagar extra. Byrån är skyldig att ta hänsyn till endast de klagomål som inte kunde lösas på plats. Tills ett beslut, som högst får dröja 14 till 28 dagar efter klagomålet, får kunden ej medla med någon tredje part: UHPA skiljeförfarande eller andra institutioner, ge information till media och har ej rätt att stämma. Den maximala ersättningen får ej överstiga summan som reservationen låg på och inte tjänster som har utnyttjats eller hela beloppet om vissa tjänster utnyttjats. Lagen om turism utesluter ersättning för ideella skador. Resenären som inte är nöjd med svaret från tjänsteleverantören, och använt sig av inrättningar som UHPA och följt ovanstående instruktioner för att genomföra klagomålet och har alla nödvändiga dokument kan överklaga domen till UHPA. I enlighet med reglerna för skiljeförfarandet, bör hela processen vara slutförd inom den närmaste månaden. Via denna process kommer arrangören eller resenären att få reda på en dom som antigen innebär en ersättning, med liten kostnad, eller så kommer resenären få beskedet att varken domstolen, som fortfarande kan överklagas, har meddelat att han inte har någon chans att vinna tvisten. Byrån kan inte hållas ansvarig för de väderförhållanden, renlighet och temperaturer i havet, och alla andra liknande situationer och händelser som är otillfredsställande och inte direkt kopplat till boendeenheten (t.ex. dåligt väder, dåligt stränder; folkmassor, stöld eller skada på egendom, etc.). Om resenären bestämde sig för att boka speciella Sista minuten erbjudande, då accepterar passageraren riskerna för sådana bestämmelser. SISTA MINUTEN bok innebär en osäkerhet och det faktum att byrån inte kan påverka boket som oftast görs p.g.a. billiga priser, gör att resenären avstår från sin rätt att invända mot byrån.

14. Skydd av personuppgifter

Kunder fyller frivilligt in personlig information. Personlig information krävs för bearbetning av tjänster som krävs. Samma information kommer att användas för vidare kommunikation. Byrån förbinder sig att inte personliga uppgifter om passagerare kommer ut ur landet eller till någon tredje part, förutom för att tillhandahålla de begärda tjänsterna. Personlig information kommer att hållas i en databas, i enlighet med beslut av styrelsen för insamling, bearbetning och lagring av personuppgifter. Passageraren instämmer i att hans personliga uppgifter kan användas för reklamerbjudanden från olika byråer.

15. Påminnelse

Med en bokningsbekräftelse och Förskottsbetalning eller betalning för hela bokningen, accepterar du dessa villkor.

16. Domstols behörighet

Resenären och byrån är skyldiga att sammarbeta i lösandet av eventuella tvister enligt det riktade avtalet, och skulle det inte gå går ärendet vidare till domstolen i Split, där kroatisk lag följs.

Det bästa från Kroatien levererat till din inbox!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Quality guarantee UKAS - ISO 9001
Secure payment HTZ

All rights reserved © 2020