Get 10% discount with code:

VALID ONLY FOR ACCOMMODATION BOOKINGS.

AGBEE10
Special Offer Expires in:
DNÍ
HODÍN
MINÚT
SEKÚND

Splošni pogoji - zasebne nastanitve, vile, hotele, vile, svetilniki

Splošni pogoji
Splošni pogoji - Najem vozila

Splošni pogoji


1. Splošne odredbe

Splošni pogoji in navodila potovanja, ki so navedeni v nadaljevanju, so sestavni del Pogodbe oziroma voucherja, ki je sklenjena med podjetjem Adriagate d.o.o., Velebitska 71, 21 000 Split, ID šifra : HR-AB-22-060229413 (v nadaljevanju: Agencija) in pogodbenikom potovanja (v nadaljevanju: potnik). Vsi podatki, ki so navedeni v Splošnih pogojih, predstavljajo pravno obvezo tako za Agencijo kakor tudi za potnika.

2. Vsebina ponudbe

Agencija zagotavlja storitev po informacijah, ki so objavljene na spletnih straneh Agencije, opisu in terminu, ki veljajo na dan potrditve rezervacije, skladno s potrjeno rezervacijo potnika razen v primeru višje sile, na primer bolezni ali smrti ponudnika storitve ali člana njegove najožje družine, izrednih okoliščin, ki se ne morejo predvideti niti odpraviti (elementarne nesreče; potresi, poplave, sanitarne motenje, požari, suše, vojne, stavke, teroristični napadi in državne omejitve kot so mobilizacija, prepoved izstopa iz države…)

3. Rezervacije in plačila

Povpraševanja in rezervacije namestitve se prejemajo po elektronski pošti ali po telefonu, pisno ali osebno v poslovalnici Agencije kakor tudi v poslovalnicah pogodbenih partner agencij. Pri kreiranju zahtevka za rezervacijo namestitve potnik potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji nudenja storitve potovanja, ki jih je predhodno skrbno preučil, in jih v celoti sprejema. Vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih, predstavlja pravno obvezo tako za potnika kakor tudi za Agencijo.

Agencija nudi potniku ustrezen material v elektronski obliki, predstavi mu vse relevantne informacije v vezi rezervirane storitve in ga napoti na Splošne pogoje potovanja, ki so sestavni del te pogodbe, ter mu nudi paket zavarovanja potovanja. Potnik je dolžan posredovati vse podatke, ki jih zahteva rezervacijski postopek. Za rezervacijo storitve namestitve je potrebno plačati akontacijo glede na izbrani model plačila, ostanek zneska pa se plača najkasneje 30 dni pred pričetkom koriščenja storitve, razen če v pogojih, s katerimi je potnik seznanjen pri potrditvi rezervacije, ni navedeno drugače. V primeru da potnik ne plača ostanek zneska rezervacije v dogovorjenem roku, ima Agencija, ob predhodni obvestitvi potnika, pravico odpovedati rezervacijo.

Opomba za plačilo z bančnim nakazilom se nanaša izključno na potnike iz tujine; Potnik je dolžan izvršiti bančni transfer na devizni račun Agencije. Strošek banke pošiljatelja in banke prejemnika plača gost v celoti. Pri plačilu s kreditno kartico potnika se isti znesek pretvori v nacionalno valuto potnika, in sicer glede na veljavno tečajno listo združenja kartičarjev. Kot rezultat pretvorbe cene obstaja možnost majhnega odstopanja zaračunanega zneska glede na originalno ceno navedeno na spletni strani Agencije.

4. Turistična taksa

Glede na veljavni Zakon o turistični taksi Republike Hrvaške je potnik dolžan plačati turistično takso istočasno s plačilom storitve namestitve. Turistična taksa je predpisana z Zakonom o turistični taksi Republike Hrvaške in znaša od 3,00 do 10,00 hrk na osebo na dan, in sicer za odraslo osebo. Turistična taksa je za osebe v skupini od 12. do 18. let zmanjšana za 50%, medtem ko so otroci do 12. leta v popolnosti oproščeni plačila turistične takse. Končna cena turistične takse za določeno rezervacijo je odvisna od destinacije v Republiki Hrvaški, kjer se nahaja namestitvena enota, termina bivanja, števila in starostne strukture potnikov.

5. Cena storitve

Cena storitve namestitve vključuje osnovno storitev, kakor je navedeno v ceniku namestitvene enoti iz rezervacije. Pri nekaterih namestitvah iz naše ponudbe se potniku razen cene osnovne storitve zaračuna obvezno doplačilo za naslednje dodatne storitve: zaključno čiščenje, zavarovanje, enkratna prijava in ekološka taksa. Znesek obveznega doplačila je potniku na voljo v specifikaciji izračuna skupnega zneska rezervacije, in sicer pri postopku kreiranja rezervacije. Morebitne dodatne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v osnovno ceno in jih je možno realizirati ob predhodni najavi Agenciji in z doplačilom le-teh ponudniku storitve. Potnik zato plača te storitve na licu mesta, skladno z navodili za plačilo, ki so navedena v ponudbi Agencije. Potnik je dolžan dodatne oziroma posebne storitve zahtevati ali jih najaviti pri rezervaciji namestitve. Pri rezervaciji zasebne namestitve je praviloma v ceno vključena poraba električne energije, vode in plina, posteljnina in vse dodatne storitve, ki so kot takšne navedene v posameznih opisih namestitev. Potnik je dolžan očistiti apartma ali počitniško hišo pred odhodom, ne glede na storitev zaključnega čiščenja ponudnika storitve namestitve. Pod zaključno čiščenje, ki ga mora potnik opraviti, se smatra pranje in pospravljanje posode, odstranitev smeti in pometanje vseh prostorov tako, da je objekt pred vrnitvijo ponudniku storitev urejen. Cene storitve so objavljene v evrih. Agencija zadržuje pravico spreminjanja objavljenih cen. Agencija jamči potnikom, ki so plačali akontacijo ali celoten znesek za določeno rezervacijo, ceno namestitve navedene v izračunu, na temelju katerega so izvršili plačilo. Če se sprememba zgodi pred izvršitvijo plačila, se Agencija zavezuje obvestiti potnika o spremembi cene. Pogodbeni stranki soglašata, da ima Agencija pravico povečanja cen najkasneje do 20 dni pred pričetkom koriščenja storitve, če je po potrditvi rezervacije prišlo do spremembe v tečaju dogovorjene valute. Potnik zadržuje pravico odpovedi rezervacije, če je cena rezervacije povečana za več kot 10% glede na prvotno ceno rezervacije, s pravico povračila do tedaj plačane cene, pri čemer je pravica za nadomestilo škode izključena.

Cene navedene v ponudbah in programih Agencije so bazirane na temelju pogodbe s partner agencijami in ni nujno, da ustrezajo cenam, ki so objavljene na licu mesta v objektu, v katerem biva potnik. Zato morebitna razlika v ceni ne more biti predmet reklamacije. Če v rezervirano namestitveno enoto prispe več oseb, kakor pa je to navedeno na dokumentih (voucherju), ima ponudnik storitve pravico zavrniti storitev nenajavljenim potnikom ali sprejeti vse potnike ob doplačilu za nenajavljene potnike na licu mesta. Ponudnik storitve zadržuje pravico zavrniti rezervirano storitev, če potnik s seboj v namestitev pripelje hišnega ljubljenčka, in sicer brez predhodne najave Agenciji ali ponudniku storitve. Pri navedenih primerih Agencija ni dolžna obravnavati pritožbe gosta na kvaliteto rezervirane namestitve ali storitve.

Akcije in popusti se ne morejo medsebojno seštevati in kombinirati; v eni rezervaciji se lahko izkoristi le eden  popust.

6. Kategorizacija in opis storitve

Ponujene namestitvene enote so opisane glede na formalno kategorizacijo pristojne institucije, kakor tudi na temelju vpogleda predstavnika Agencije v resnično stanje namestitve pred njeno objavo na spletni strani. Standardi namestitev, prehrane, storitev in ostalega so na posameznih mestih in državah različni in jih ni možno primerjati. Informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu, ne obvezuje agencijo v večji meri od informacij, ki so objavljene na spletni strani www.adriagate.com in/ali v katalogu ter drugih tiskanih materialih agencije.

Parkirno mesto je zagotovljeno, v kolikor ima ponudnik storitve v sklopu objekta ali v njegovi bližini na voljo po eno parkirno mesto za vsako namestitveno enoto. Zagotovljeno parkirno mesto ne pomeni, da se le-to mora nahajati v samem dvorišču objekta, na varovanem, ograjenem ali nadkritim mestom.

Namestitev, v katere je možen dostop osebam v invalidskih vozičkih, vendar ni nujno v popolnosti prilagojen, mora imeti naslednje značilnosti:

 • - položaj namestitvene enote je v pritličju (maksimalno do 2 stopnici pri vhodu v namestitveno enoto)
 • - dimenzije namestitvene enote so primerne za premikanje oseb v invalidskih vozičkih (širina vrat je minimalno 75 cm, velika kopalnica, ki pa ni nujno opremljena z ustreznimi ročkami)

7. Obveznosti agencije

Agencija se zavezuje skrbeti za izvedbo storitve kakor tudi za izbiro ponudnika storitev ter za pravice in interese potnikov, in sicer skladno z dobrimi običaji v turizmu. Agencija bo vse navedene obveznosti izvršila v popolnosti in na opisan način, razen v izrednih okoliščinah (točka 2.), ko se postopa kakor je opisano v točki 12.

8. Obveze potnika

Potnik je dolžan:

 • - posedovati veljavne potne dokumente
 • - spoštovati carinske in devizne predpise države, v kateri letuje
 • - spoštovati devizne in carinske predpise, preveriti, ali potrebuje vizo  za vstop v državo, v kateri letuje, ali za sosednje države. V primeru nemožnosti nadaljevanja potovanja zaradi kršitve predpisov s strani potnika, nosi vse nastale stroške potnik sam.•  spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter v dobri nameri sodelovati s ponudnikom storitev
 • - pri prihodu na destinacijo predati ponudniku storitev dokumente o plačani storitvi (voucher, ki ga je prejel po elektronski pošti)
 • - plačati ostanek zneska rezervacije na  licu mesta na dan prihoda v namestitev, v kolikor je za svojo rezervacijo izbral model plačila ostanka zneska na dan prihoda
 • - pri pošiljanju povpraševanja najaviti Agenciji bivanje hišnega ljubljenčka v namestitveni enoti, celo v primeru ko je pri opisu objekta navedeno, da je hišni ljubljenček dobrodošel. Potnik je dolžan najaviti vrsto in velikost hišnega ljubljenčka, saj kljub temu da so hišni ljubljenčki dovoljeni obstajajo pravila in hišni red, katerega je potrebno spoštovati. Za večino objektov, kjer so hišni ljubljenčki dobrodošli, velja, da se zaračuna ustrezno doplačilo, ki ga določi ponudnik storitev. Doplačilo se plača ponudniku storitev na dan prihoda v namestitev, pri čemer Agencija vnaprej obvesti potnika o višini doplačila.
 • - takoj pri pošiljanju povpraševanja za namestitev prijaviti Agenciji dodatne osebe, v kolikor se planira prihod več oseb kot je navedena kapaciteta namestitve, čeprav so to otroci. Možnost bivanja večjega števila oseb je odvisna izključno od dobre volje ponudnika storitve, kar pa ne izključuje možnost doplačila za dodatne osebe. Ne obstaja pravilo, po katerem lahko otroci brezplačno in brez najave bivajo v namestitvi.

V primeru nespoštovanja navedenih obvez potnik sam nosi strošek in odgovarja za povzročeno škodo. S potrditvijo rezervacije se potnik zavezuje, da bo, v kolikor povzroči kakršnokoli škodo, ponudniku storitev na licu mesta plačal za vso povzročeno škodo.

9. Pravice potnika za spremembe in odpoved potovanja

Potnik je dolžan vsako spremembo ali odpoved rezervacije podati Agenciji v pisni obliki (po elektronski pošti, pošti ali telefaksu), da bi imela Agencija možnost obdelati zahtevek. Spremembo ali odpoved rezervacije ni možno podati po telefonu. V primeru spremembe ali odpovedi potrjene rezervacije predstavlja datum prejema pisnega zahtevka, v času delovnega časa Agencije, osnovo za obračun stroškov. V primeru prejema pisne odpovedi ali spremembe potrjene rezervacije izven delovnega časa agencije, se kot datum prejema zahtevka šteje naslednji delovni dan agencije.

V primeru da potnik odpove potrjeno rezervacijo zasebne namestitve do 72ur po izveden plačilu rezervacije, ob pogoju da je datum odpovedi minimalno 31 dni pred začetkom koriščenja storitve, bo Agencija po prejemu zahtevka odpovedi potniku vrnila plačani znesek, in sicer v roku 7 delovnih dni.

Za spremembo glede števila oseb, datuma začetka in/ali konca koriščenja storitve s strani potnika se pri že potrjeni rezervaciji, v kolikor je spremembo rezervacije možno realizirati, upoštevajo naslednji pogoji:

 • - do 30 dni pred začetkom koriščenja storitve bo Agencija za znesek rezervacije, ki je večji od prvotnega, zaračunala samo razliko v ceni.
 • - do 30 dni pred začetkom koriščenja storitve bo Agencija za znesek rezervacije, ki je isti ali manjši od prvotnega, zaračunala administrativni strošek v višini 25,00€. Morebitna razlika bo gostu vrnjena.
 • - od 29 do 7 dni pred začetkom koriščenja storitve bo Agencija za znesek rezervacije, ki je isti ali večji, zaračunala samo razliko v ceni.
 • - od 29 do 7 dni pred začetkom koriščenja storitve bo Agencija za znesek rezervacije, ki je manjši, naredila spremembo v skladu s potnikovo zahtevo, vendar se znesek rezervacije ne bo zmanjšal.
 • - Sprememba rezervacije od 6 do 1 dne pred začetkom koriščenjem storitve ni možna.

Če potnik zahteva spremembo namestitvene enote v istem objektu, sprememba pa je možna, bo Agencija zaračunala administrativni strošek v višini 25,00 € in morebitno razliko v ceni.

Če potnik zahteva spremembo namestitvene enote v drugem objektu, se sprememba smatra kot odpoved rezervacije in se upoštevajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije.

Če zahtevane spremembe rezervacije niso možne in zaradi tega potnik odpove potovanje, se upoštevajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije.

V primeru, da želi popotnik svojo rezervacijo prestaviti na drug datum, se prva sprememba te vrste zaračuna 25 eur, to pravilo velja samo za prvo spremembo. Če bi morali gostje za isto rezervacijo dvakrat prestaviti datume, se pristojbina izračuna kot odstotek od vrednosti rezervacije.

Če klient zahteva spremembo rezervacije transferja do 48 pred začetkom uporabe storitve, sprememba pa je možna, agencija zaračuna administrativen strošek v višini 15 EUR in morebitno razliko v ceni. Spremembe pri manj kot 48 urah pred začetkom uporabe storitve transferja niso možne.


Charter cruise cancellation and payment conditions may vary from the standard cruise cancellation conditions these cancellation conditions are sent to clients upon inquiry.

Pogoji odpovedi rezervacije.

1) Uvjeti otkaza za rezervacije 

V primeru odpovedi potrjene rezervacije zasebne namestitve se zaračunajo naslednji stroški:

 • a.   za odpoved rezervacije do 35 dni pred začetkom koriščenja stroškov odpovedi ni.
 • b.   za odpoved rezervacije od 34 do15 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 80% od skupne cene rezervacije
 • c.   za odpoved rezervacije od 14 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 100% od skupne cene rezervacije
 • d.   za odpoved rezervacije po prihodu, oziroma v primeru če se potnik ne pojavi v rezervirani namestitvi, se zaračuna 100% znesek od skupne cene rezervacije.

1) Uvjeti otkaza za rezervacije 

V primeru odpovedi potrjene rezervacije zasebne namestitve opravljene pred 10.2.2021.

 • a.   za odpoved rezervacije do 30 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 15% od skupne cene rezervacije, vendar najmanj 15 evrov
 • b.   za odpoved rezervacije od 29 do15 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 50% od skupne cene rezervacije
 • c.   za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 80% od skupne cene rezervacije
 • d.    za odpoved rezervacije od 7 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 100% od skupne cene rezervacije
 • e.    za odpoved rezervacije po prihodu, oziroma v primeru če se potnik ne pojavi v rezervirani namestitvi, se zaračuna 100% znesek od skupne cene rezervacije.

2) V primeru odpovedi potrjene rezervacije hotelske namestitve se zaračunajo naslednji stroški:  

 • a.    za odpoved rezervacije do 30 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 15% od skupne cene rezervacije, vendar najmanj 15 evrov
 • b.    za odpoved rezervacije od 29 do 22 dni  pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 30% od skupne cene rezervacije
 • c.    za odpoved rezervacije od 21 do 15 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 50% od skupne cene rezervacije
 • d.    za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 80% od skupne cene rezervacije
 • e.    za odpoved rezervacije od 7 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 100% od skupne cene rezervacije
 • f.    za odpoved rezervacije po prihodu, oziroma v primeru če se potnik ne pojavi v rezervirani namestitvi, se zaračuna 100% znesek od skupne cene rezervacije.

3) V primeru odpovedi potrjene rezervacije vil se zaračunajo naslednji stroški:

 •  a.    za odpoved rezervacije do 61 dni pred začetkom koriščenja stroškov odpovedi ni.
 • b.    za odpoved rezervacije od 60 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 100% od skupne cene rezervacije

3) V primeru odpovedi potrjene rezervacije vil opravljene pred 10.2.2021:

 •  a.    za odpoved rezervacije do 56 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 30% od skupne cene rezervacije
 • b.    za odpoved rezervacije od 55 do 43 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 50% od skupne cene rezervacije
 • c.    za odpoved rezervacije od 42 do 29 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 65% od skupne cene rezervacije
 • d.    za odpoved rezervacije od 28 do 16 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 90% od skupne cene rezervacije
 • e.    za odpoved rezervacije od 15 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 100% od skupne cene rezervacije.

4) V primeru odpovedi potrjene rezervacije svetilnika se zaračunajo naslednji stroški:

 • a.    za odpoved rezervacije do 40 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 10% od skupne cene rezervacije, vendar najmanj 15 evrov
 • b.    za odpoved rezervacije od 39 do 15 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 50% od skupne cene rezervacije
 • c.    za odpoved rezervacije od 14 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve se zaračuna 100% od skupne cene rezervacije

 5) V primeru odpovedi potrjene rezervacije transferja, se zaračunajo naslednji stroški:

 •  a.   pri odpovedi rezervacije do 72 ur pred začetkom uporabe storitve se zaračuna nadomestilo za administrativni strošek v višini 15 EUR
 •  b.   pri odpoved rezervacije znotraj 72 ur pred začetkom uporabe storitve ali če se Potnik ne pojavi na dogovorjenem mestu za transfer, se zaračuna 100% znesek od skupne cene rezervacije.

 

Za vsako odpovedano rezervacijo Agencija zaračuna 25 evrov manipulativnih stroškov. Če ima potnik glede na Pogoje odpovedi rezervacije pravico na delno povrnitev plačanega zneska, se Agencija zavezuje izvršiti povrnitev v roku 45 dni.

Pri odpovedi rezervacije, za katero je Potnik plačal Agenciji 25-30% skupnega zneska rezervacije, bo Potniku, v kolikor znesek stroškov odpovedi rezervacije presega plačani znesek, skladno z 9. členom Splošnih pogojev odpovedi rezervacije izpostavljen račun na znesek ostanka stroška rezervacije. Potnik je dolžan poravnati obveznost v roku 14 dni po prejemu računa.

Če potnik odpove rezervacijo znotraj 7 dni pred začetkom storitve, Agencija dovoljuje potniku, da najde novega potnika za isto rezervacijo, v kolikor je to možno (odvisno o dovoljenju končnega ponudnika storitve). V tem primeru bo Agencija zaračunala le stvarne stroške povzročene s spremembo potnika. Novi potnik oziroma uporabnik rezervacije prevzema vse obveznosti iz teh Splošnih pogojev.

Če potnik ne prispe v rezervirano namestitev do polnoči na dan začetka koriščenja storitve, ne da bi o poznem prihodu obvestil Agencijo ali ponudnika storitve, se smatra, da je rezervacija odpovedana in da se stroški odpovedi rezervacije zaračunajo po zgoraj navedenih pogojih. Če stvarno nastali stroški odpovedi presegajo plačani znesek rezervacije, ima Agencija pravico zaračunanja stvarno nastalih stroškov in bo Potniku izpostavila račun. Potnik je dolžan poravnati obveznost v roku 14 dni po prejemu računa. Če stvarno nastali stroški presegajo zgoraj navedene stroške, ima Agencija pravico zaračunati stvarno nastale stroške. Agencija potniku ne nadoknadi stroške, ki so nastali zaradi nabave potnih dokumentov ali viz vezanih za rezervacijo, ki jo potnik odpoveduje.

10. Zavarovanje potovanja

V ceno rezervacije ni vključen „paket“ zavarovanja potovanja: zavarovanje za primer nesreče in bolezni na potovanju, zavarovanje za primer poškodovanja in izgube prtljage, zavarovanje za primer odpovedi rezervacije kakor tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. S podpisom Pogodbe o potovanju, katere sestavni del so tudi ti Splošni pogoji, se smatra, da so potnikom ponujena in priporočena dodatna zavarovanja, ki so navedena v predhodnem stavku. Če potnik zahteva navedena zavarovanja, se lahko le-ta dogovorijo direktno pri eni od zavarovalnic ali pri Agenciji, pri čemer Agencija deluje izključno kot posrednik. Priporočamo, da pred nakupom pozorno preučite pogoje zavarovanja. Če ob rezervaciji potnik smatra, da bi iz kateregakoli razloga lahko odpovedal potovanje, mu Agencija priporoča plačilo police zavarovanja za primer odpovedi potovanja. Če potnik ni sklenil zavarovanja za primer odpovedi potovanja, potovanje pa mora odpovedati, Agencija zadržuje pravico plačila po pravilih navedenih v 9. členu te Pogodbe. Pri odpovedi rezervacije se na povrne strošek nakupa vize ali potnik dokumentov, in sicer tudi v primeru ko ima potnik plačano zavarovanje za primer odpovedi potovanja. Potnik s plačilom police zavarovanja za primer odpovedi prenosi vse svoje zahtevke na zavarovalnico, katere polico zavarovanja odpovedi poseduje, Agencija pa se zavezuje zagotoviti vso dokumentacijo, ki je vezana za rezervacijo in ki jo potnik potrebuje za zavarovalnico. Vsi ostali pogoji zavarovanja so navedeni v prilogi police zavarovanja. Vsakemu potniku priporočamo, da jih osebno prebere.

11. Prtljaga

Potniki so dolžni skrbeti za svoje stvari, ki jih prinesejo v namestitev. Potniki sami nosijo odgovornost za krajo, izgubo ali poškodbo stvari, ki jih pustijo brez nadzora. Agencija ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti v namestitveni enoti (priporoča se najem sefa, če takšna možnost obstaja, ali plačilo paketa zavarovanja, ki omogoča zavarovanje prtljage.) Potnik je dolžan izgubljeno prtljago ali krajo prijaviti ponudniku storitve namestitve in pristojni policijski postaji.

12. Pravica agencije za spremembo in odpoved

Agencija zadržuje pravico spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki se ne morejo predvideti, izogniti ali odpraviti (glej 2. točko). Agencija ima pravico zamenjati rezervirano storitev samo ob pogoju, da je potnik o spremembi obveščen in da je nadomestna namestitev iste ali višje kategorije ter da cena nadomestne namestitve ustreza ceni, po kateri je potnik potrdil rezervacijo. Če Agencija lahko ponudi samo nadomestno namestitev v objektu višje kategorije, po ceni, ki presega znesek plačane rezervacije za več kot 15%, ima Agencija pravico zaračunanja razliko v ceni, in sicer ob posvetovanju z gostom. V primeru nezmožnosti menjave plačane namestitve Agencija zadržuje pravico odpovedi rezervacije ob predhodnem obvestilu potnika, in sicer pred začetkom koriščenja storitve, in jamči za povračilo celotno plačanega zneska, pri čemer potnik nima pravice zahtevati od agencije povrnitev škode. Če adekvatna menjava ni možna na dan začetka koriščenja storitve,se Agencija zavezuje nuditi potniku vse informacije, ki jih poseduje o namestitvah, ki niso v ponudbi agencije, kakor tudi izvršiti potniku povračilo plačanega zneska rezervacije.

13. Reševanje pritožb

Vsak potnik – nosilec pogodbe ima pravico pritožbe zaradi neizvršitve pogodbene storitve. V primeru da so storitve iz ponudbe nekvalitetno izvršene, je potnik dolžan takoj na dan prihoda reklamirati neustrezno namestitev in o tem obvestiti agencijo po elektronski pošti na info@adriagate.com ali na telefonsko številko +385 (0)21 271 870 ( delovni čas uporabniškega servisa). Potnik je dolžan v dobri nameri sodelovati s ponudnikom storitev in agencijo, da se odpravijo vzroki pritožbe. Potnik, ki zapusti objekt in samoiniciativno najde drugo namestitev zaradi nezadovoljstva z obstoječim stanjem rezervirane namestitve, ne da bi Agenciji nudil možnost, da odpravi vzrok njegovega zadovoljstva oziroma da mu poišče nadomestno namestitev, nima pravico zahtevati povračilo denarja kakor tudi ne vložiti tožbo za nadomestitev škode ne glede na to, ali so bili razlogi upravičeni ali ne. Prav tako če potnik na samem mestu sprejme ponujeno rešitev pritožbe, ki ustreza plačani storitvi, Agencija ne bo obravnavala naknadne potnikove reklamacije niti na njo odgovorila. Če problem ni bil odpravljen niti po intervenciji agencije, je potnik dolžan poslati pismeno pritožbo skupaj s spremnimi dokumenti in fotografijami, ki dokazujejo osnovo pritožbe, in sicer agenciji po elektronski pošti na info@adriagate.com ali po pošti, najkasneje 8 dni po vrnitvi z dopusta. Agencija je dolžna sprejeti pismeno rešitev na pritožbo potnika v roku 14 dni po prejemu pritožbe. Agencija lahko odloži rok rešitve pritožbe zaradi zbiranja informacij in preverjanja razlogov pritožbe pri ponudniku storitve za še dodatnih 14 dni. Agencija se zavezuje reševati samo tiste pritožbe, pri katerih se vzrok ni mogel odpraviti na mestu dopusta. Medtem ko postopek rešitve traja, skupaj največ 14 oziroma 28 dni po vložitvi pritožbe, se potnik nepreklicno odpoveduje posredovanju katerekoli tretje stranke: arbitraže UHPA-e ali druge institucije, dajanju informacij v medije kakor tudi pravici za tožbo. Najvišje nadomestilo za pritožbo lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve, ne more pa zajemati že izkoriščene storitve niti celotnega zneska aranžmaja. Z Zakonom o turistični dejavnosti se izključuje pravica potnika za nadomestilo idealne škode. Potnik, ki ni zadovoljen z odgovorom organizatorja potovanja, koristil pa je storitve agencije, ki je članica UHPA-e, in je upošteval naprej navedena navodila za izvedbo postopka v zvezi s pritožbo, pod pogojem da razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, se lahko pritoži arbitraži UHPA-e. Celoten postopek mora biti v skladu s Pravilnikom o arbitraži zaključen v nadaljnjem mesecu dni. S tem postopkom bo ali organizator pristal na nadomestilo škode ali pa bo potnik, ob majhnem strošku, zvedel, da tudi na sodišču, na katerem se lahko naprej pritoži, nima možnosti, da dobi spor. Agencija ni odgovorna za morebitne klimatske pogoje, čistočo in temperaturo morja na destinacijah ter za vse ostale situacije in dogodke, ki lahko vzrokujejo nezadovoljstvo potnika, in ki se direktno ne tičejo kvalitete rezervirane namestitvene enote  (npr. slabo vreme, slabo urejene plaže; prevelike gneče, kraja ali poškodba imetja in podobno). Če se je potnik odločil za rezervacijo iz posebne LAST MINUTE ponudbe, sprejema vse rizike takšne rezervacije. LAST MINUTE rezervacije vsebujejo negotova dejstva, na katera Agencija ne more vplivati, potnik pa je prvenstveno zaradi ugodne cene sprejel takšno rezervacijo ter se zato odreka pravici do pritožbe naspram Agenciji.

14. Varstvo osebnih podatkov

Potnik daje osebne podatke prostovoljno. Osebni podatki potnika so potrebni v postopku realizacije iskane storitve. Le-ti se uporabljajo tudi za daljno medsebojno komunikacijo. Agencija se zavezuje, da ne bo prenesla osebnih podatkov potnika iz države ali jih posredovala tretji osebi, razen za namen realizacije iskane storitve. Osebni podatki potnika se hranijo v bazi podatkov skladno z odločitvijo Uprave o načini zbiranja, obdelovanju in varovanju osebnih podatkov. Potnik dovoljuje, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo za marketinške akcije agencije.

15. Opomba

Potnik potrjuje, da s potrditvijo rezervacije in plačilom akontacije oziroma skupnega zneska rezervacije soglaša z zgoraj navedenimi pogoji.

16. Pristojnost sodišča

Potnik in Agencija se zavezujeta, da bosta morebitne spore v izvrševanju te Pogodbe reševala sporazumno. Če stranki ne uspeta rešiti spor sporazumno, je za reševanje le-tega pristojno  sodišče v Splitu, pri čemer je merodajno hrvaško pravo.


Zagotovite si ugoden dopust!

Members of
Croatian National Tourist Board
Association of Croatian travel agencies
Travelife - Sustainability in tourism
Secure payment HTZ

eu logo
Hamag Bicro logo

All rights reserved © 2024