Medzi ľuďmi a delfínmi oddávna existuje zvláštny vzťah. Delfíny sú rovnako ako ľudia samoľúbe a inteligentné bytosti s vlastnou osobnosťou. Niektoré z nich sú hravé a priateľské, iné sú kľudné a tajomné.

No jedna charakteristika je spoločná pre všetky delfíny: pre svoje stanovištia si vyberajú výlučne čisté moria. Práve preto je Chorvátsko hrdé na svoje čisté modré more, kde takmer všade môžete vidieť delfíny. Najznámejšou oblasťou ich výskytu sú vody ostrovov Lošinj a Cres, kde sa vyskytuje populácia asi 120 jedincov tzv. dobrých delfínov, ale možné je ich vidieť aj v ostatných častiach Jadranu.

Dolphins Lošinj Croatia

Dobré delfíny všetci poznáte, k tomuto druhu patria všetky známe delfíny z televíznej obrazovky. Ony svoju spokojnosť vyjadrujú hrou, vzájomnými dotykmi, hrou na chytačku, vysokými skokmi a výrazom tváre vyvolávajú dojem, že sa stále smejú.

Delfín sú v Chorvátsku súčasťou turistickej ponuky, ale dôležité je pripomenúť, že je prísne zakázané vyrušovať ich, plávať alebo plaviť sa loďou popri nich. 

Ak by ste sa chceli zúčastniť programov súvisiacich s výskumom a ochranou delfínov, organizácia “Plavi svijet” (Modrý svet) umožňuje účasť v programoch pre dobrovoľníkov, prípadne môžete symbolickým spôsobom adoptovať delfína, a tak prispieť k ich ochrane. 

Ak na mori strávite nejaký čas hľadajúc delfíny, je veľká pravdepodobnosť, že ich aj stretnete. V takom prípade rešpektujte pravidlá správania sa, ktoré platia v ich blízkosti.